הצרה הגדולה 

מהי הצרה הגדולה? כיצד אנו יודעים שהצרה הגדולה תארך שבע שנים?שאלה: מהי הצרה הגדולה? כיצד אנו יודעים שהצרה הגדולה תארך שבע שנים?

תשובה:
הצרה הגדולה הנה תקופה בעתיד שתארך שבע שנים בזמן שבו אלוהים יסיים להטיל משמעת על ישראל ויסיים את משפטו על העולם הלא מאמין. הקהילה מורכבת מאלה ששמו את ביטחונם בפועלו ובאישיותו של ישוע להושיע אותם מעונש עבור חטאיהם, ולא יהיו נוכחים בזמן הצרה הגדולה. הקהילה תילקח מהעולם באירוע שנקרא ההלקחות (הראשונה אל התסלוניקים 13-18: 4; הראשונה אל הקורינתיים 51-53: 15). הקהילה ניצלת מזעם אלוהים שיבוא (הראשונה אל התסלוניקים 5:9). לאורך הכתובים, מיוחסים לצרה הגדולה שמות כמו:

1) יום ה' (ישעיהו 9, 13:6, 2:12; יואל 3:14, 31, 11, 2:1, 1:15; הראשונה אל התסלוניקים 5:2).

2) צר או צרה (דברים 4:30; צפניה 1:1)

3) צרה גדולה אשר מתייחסת בעיקר לחצי השני בתקופת שבע השנים (מתי 24:21)

4) זמן או יום צרה (דניאל 12:1; צפניה 1:15)

5) זמן צרת יעקוב (ירמיהו 30:7)

על מנת להבין את מטרת תקופת הצרה הגדולה יש צורך להבין את דניאל 24-27: 9. הקטע בדניאל מדבר על 70 שבועות אשר יוכרזו נגד "עמך" עמו של דניאל, עם ישראל. דניאל מדבר בפרק 9:24 על תקופה של זמן אשר בה אלוהים ירשה: "לכלא הפשע ולחתום חטאות ולכפר עוון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קודש קדשים." אלוהים מכריז כי "70 השבועות" יגשימו את הדברים האלה. חשוב מאוד להבין שכאשר "70 שבועות" מוזכרים, אין זה מדבר על שבוע כפי שאנו מכירים (שבעה ימים). המילה שבועים שבעה (דניאל 9:25) מתייחסת לשבעים פעמים שבע. התקופה אשר אלוהים מדבר עליה היא בעצם שבעים כפול שבע שנים, או 490 שנים. דבר זה מאושר בפסוקים 25 ו 26, נאמר לדניאל כי המשיח "יכרת" "השבועים ששים ושנים" (ביחד שישים ותשע שבועות) אשר יחלו עם ההכרזה על בנית ירושלים מחדש. במילים אחרות, שישים ושתים כפול שבע שנים (483 שנים) לאחר ההכרזה של בנית ירושלים מחדש, המשיח ייכרת. חוקרים מקראיים מאשרים כי 483 שנים עברו מזמן ההכרזה של בנית ירושלים מחדש ועד לזמן אשר בו נצלב ישוע. רובם של החוקרים המשיחיים, ללא קשר להבנתם התיאולוגית של אירועים עתידיים, מסכימים בהבנתם על שבעים השבועות של דניאל.

ארבע מאות שמונים ושלוש שנים עברו מאז יצאה ההוראה לבנות את ירושלים ועד לכריתתו של המשיח, זה משאיר לנו שבע אחד (שבע שנים) שצריכים להתגשם לפי דניאל 9:24 "... לכלא הפשע ולחתום חטאת ולכפר עוון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון נביא ולמשוח קודש קודשים." תקופת שבע השנים האחרונות כפי שאנו מכירים כתקופת הצרה הגדולה – תהיה זמן אשר בו אלוהים יסיים את משפטו על חטאי ישראל.

בדניאל 9:27 מובאים מספר הדגשים על תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה. בדניאל 9:27 נאמר: "והגביר ברית לרבים שבוע אחד,וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה, ועל כנף שקוצים משומם, ועד כלה ונחרצה תתך על שומם." האישיות אשר עליה מדבר הפסוק הנה האישיות שישוע קורא לה "שקוצים משומם" (מתי 24:15) והוא נקרא החיה בהתגלות 13. בדניאל 9:27 נאמר כי החיה תכרות ברית לשבוע אחד (שבע שנים), אולם במחצית השבוע (שלוש וחצי שנים אל תוך תקופת הצרה הגדולה), הוא יפר את הברית, ויפסיק להקריב קורבנות וזבחים. בהתגלות 13 מובא הסבר כי החיה תציב פסל בדמותו בבית המקדש וידרוש מן העולם לעבוד אותו. בהתגלות 13:5 נאמר שתקופה זו תמשך ארבעים ושניים חודשים, אשר הנם שלוש וחצי שנים. בדניאל 9:27 נאמר כי זה יקרה באמצע השבוע, והתגלות 13:5 נאמר כי החיה תפעל במשך תקופה של ארבעים ושניים חודשים, קל לראות שהאורך הכולל של הזמן הנו 84 חודשים או שבע שנים.כמו כן, ראה דניאל 7:25 "... עידן ועידנים וחצי עידן." (עידן = שנה אחת; עידנים = שנתיים, חצי עידן = חצי שנה; ביחד שלוש וחצי שנים) גם מתייחס לצרה הגדולה, לחצי האחרון של תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה כאשר "שקוצים משומם"ׁ(החיה) תהיה בשלטון.

להתייחסויות נוספות לגבי הצרה הגדולה, ראה התגלות 2-3: 11 אשר מדבר על 1260 ימים וארבעים ושניים חודשים, ודניאל 11-12: 12 אשר מדבר על 1290 ימים ו- 1335 ימים, וכולם מתייחסים לנקודת הזמן האמצעית בתקופת הצרה הגדולה. הימים הנוספים בדניאל 12 כנראה כוללים את התקופה בסוף משפט האומות (מתי 31-46: 25) ולכינון תקופת שלטון אלף השנים של ישוע (התגלות 4-6: 20).


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי הצרה הגדולה? כיצד אנו יודעים שהצרה הגדולה תארך שבע שנים?