עץ הדעת טוב ורע
 

מדוע אלוהים שתל את עץ הדעת טוב ורע בגן עדן?שאלה: מדוע אלוהים שתל את עץ הדעת טוב ורע בגן עדן?

תשובה:
אלוהים שתל את עץ הדעת טוב ורע בגן העדן על מנת לתת בחירה לאדם וחווה- לציית או לא לציית לו. אדם וחווה היו חופשיים לעשות כל דבר שהם רצו, חוץ מאשר לאכול מעץ הדעת טוב ורע. בבראשית 16-17: 2 נאמר "ויצו אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל: ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות" אם אלוהים לא היה מאפשר בחירה לאדם וחווה, הם היו הופכים לרובוטים, ועושים רק מה שתוכנתו לעשות. אלוהים ברא את אדם וחווה להיות יצורים "חופשיים," מסוגלים לעשות החלטות, מסוגלים לבחור בין טוב ורע. על מנת שאדם וחווה יהיו "חופשיים" באמת – היה עליהם לבחור.

אין שום דבר רע בעץ או בפרותיו. אין זה סביר שאכילת פירות העץ נתנה לאדם וחווה ידע נוסף. זו הייתה הפעולה של חוסר הציות שפקחה את עיניהם של אדם וחווה לרע. חטאם בחוסר ציות לאלוהים הביא חטא ורוע לתוך העולם ולחייהם. אכילת הפרי, כפעולה של חוסר ציות נגד אלוהים, היה מה שנתן לאדם וחווה את הידע על הרע. בבראשית 6-7: 3, "ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ ולהשכיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עמה ויאכל ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות."

אלוהים לא רצה שאדם וחווה יחטאו. אולם אלוהים ידע מראש את הזמן והתוצאות של החטא. אלוהים ידע שאדם וחווה יחטאו וכתוצאה מכך יאפשרו לרוע, סבל ומוות לחדור לתוך העולם. מדוע אם כך, שתל אלוהים את העץ בגן העדן והרשה לשטן לפתות את אדם וחווה? אלוהים שתל את עץ הדעת טוב ורע בגן העדן על מנת לתת לאדם ולחוה אפשרות בחירה. אלוהים הרשה לשטן לפתות את אדם וחווה ולאלץ אותם לבחור. אדם וחווה בחרו, מתוך רצונם החופשי, לא לציית לאלוהים ולטעום מן הפרי האסור. התוצאה – רוע, חטא, סבל, מחלה ומוות אשר מציקים לעולם מאז. התוצאה מהחלטתם של אדם וחווה משפיעה על כל אדם כיוון שהוא נולד עם הטבע החוטא ועם נטייה לחטא. החלטתם של אדם וחווה הייתה מה שבאופן אולטימטיבי גרם לישוע למות על הצלב ולשפוך את דמו עבורנו. דרך האמונה בישוע, אנו יכולים להיות חופשיים מתוצאות החטא, ובאופן אולטימטיבי חופשיים מהחטא עצמו. מי ייתן ומילותיו של שאול השליח באל הרומיים 24-25: 7 יחקקו בליבנו, "אודה לאלוהים בישוע המשיח אדונינו: לכן בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא."


חזור לעמוד הבית בעברית


מדוע אלוהים שתל את עץ הדעת טוב ורע בגן עדן?