סובלנות משיחית, חוסר סובלנות משיחית 

האם משיחיים צריכים לגלות סובלנות כלפי אמונות אחרות?שאלה: האם משיחיים צריכים לגלות סובלנות כלפי אמונות אחרות?

תשובה:
בימינו המילים "סובלנות," יחסיות מוסרית, נחשבים לערך עליון. לכל פילוסופיה, רעיון ושיטת אמונה יש ערך שווה והם ראויים לכבוד זהה. אלה אשר מעדיפים שיטת אמונה מעל שיטה אחרת או אפילו גרוע יותר הצהרות על ידיעה אבסולוטית של האמת נחשבות לצרות מוחין, לא נאורים ואפילו דוגמטים.

כמובן, דתות שונות מצהירות על בלעדיות, ורלטיביזם באופן הגיוני אינו יכול להתפשר על ניגודים ברורים. לדוגמא, כתבי הקודש מצהירים "וכאשר נגזר על בני אדם פעם אחת המוות ואחריו הדין" (אל העברים 9:27), בעוד כמה מדתות המזרח מלמדות על גלגול נשמות. אז האם אנחנו מתים פעם אחת או מספר פעמים? אין זה אפשרי ששתי הוראות אלה נכונות. רלטיביזם בעיקרו מגדיר את האמת מחדש על מנת ליצור עולם פרדוקסלי שבו ניגודים רבים של "אמת" יכולים להתקיים ביחד.

ישוע אמר, "אנוכי הנני הדרך והאמת והחיים; לא יבוא איש אל האב כי אם על ידי" (יוחנן 14:6). המאמין מקבל את "האמת," לא רק כרעיון, אלא כאישיות. ההכרה באמת מפרידה בין המאמין למה שנקרא "ראש-פתוח" של ימינו.

המאמין מכיר בפומבי כי ישוע קם מן המתים (אל הרומיים 9-10: 10). אם הוא באמת מאמין בתחייה, איך הוא יכול להיות בעל "ראש פתוח" לטענה של מי שאינו מאמין כי ישוע מעולם לא קם לתחייה? עבור מאמין להכחיש בלימוד הברור של דבר אלוהים יחשב לבגידה באלוהים.

שימו לב כי צטטנו עקרונות יסוד של אמונתנו בדוגמאות שהבאנו עד עכשיו. קיימים עקרונות (כמו למשל תחייתו של ישוע) שאינם פתוחים לדיון. ישנם עקרונות שאפשר לדון עליהם, כמו לדוגמא מי כתב את האיגרת אל העברים, מה היה "הקוץ בבשר" של שאול, מספר המלאכים אשר יכולים לעמוד על ראש המחט. אנו צריכים להימנע מלהסתבך בויכוחים על דברים שיש להם חשיבות משנית (השנייה לטימותיאוס 2:23; טיטוס 3:9).

גם כאשר אנו מתווכחים/ דנים על דוקטרינות חשובות, עלינו כמאמינים להפגין איפוק וכבוד. זה דבר אחד לא להסכים עם עמדה; וזה דבר אחר להמעיט בערכו של אדם. אנו צריכים להחזיק באמת בעוד אנו מראים רחמים לאלה אשר מפקפקים באמת. כמו ישוע, עלינו להיות מלאים בחסד ובאמת (יוחנן 1:14).

פטרוס הראה איזון טוב בין להחזיק בתשובה לבין ענווה: "את ה' אלוהים, אותו תקדישו בלבבכם והיו נכונים תמיד להשיב דבר בענווה וביראה לכל שואל אתכם חשבון התוחלת אשר בקרבכם" (הראשונה לפטרוס 3:15).


חזור לעמוד הבית בעברית


האם משיחיים צריכים לגלות סובלנות כלפי אמונות אחרות?