מה אומרים כתבי הקודש על התאבדות 

מהי ההשקפה המשיחית על התאבדות? מה אומרים כתבי הקודש על התאבדות?שאלה: מהי ההשקפה המשיחית על התאבדות? מה אומרים כתבי הקודש על התאבדות?

תשובה:
לפי כתבי הקודש, אין קביעה כי כתוצאה מהתאבדות נמנעת הכניסה אל גן-העדן. במידה ואדם אשר לא נושע התאבד כל מה שהוא גרם היה להחיש את הגעתו "לאגם האש". מכל מקום, אדם אשר יתאבד יגיע לגהנום וזאת לא עקב כך שהוא התאבד אלה עקב כך שהוא דחה את הישועה דרך ישוע המשיח. בכתבי הקודש מוזכרים ארבעה אנשים אשר התאבדו: שאול (שמואל א' 31:4), אחיתופל (שמואל ב' 17:23), זמרי (מלכים א' 16:18) ויהודה איש קריות (מתי 27:5). כל אחד מאותם אנשים היה רשע וחוטא. הכתובים מתייחסים להתאבדות כשווה לרצח – זה מה שזה – רצח עצמי. אלוהים הוא זה שמחליט מתי וכיצד על אדם למות. לקחת החלטה זו בידך הינה חילול השם לפי הכתובים.

מה אומרים הכתובים על מאמינים שמתאבדים? אני לא חושב שמאמינים שמתאבדים יאבדו את ישועתם וילכו לגהנום. הכתובים מלמדים שמרגע שאדם מאמין באמת ובתמים בישוע, ישועתו בטוחה לנצח (בשורת יוחנן 3:16). עפ"י הכתובים, מאמין יכול לדעת ללא שום ספק שיש לו חיים נצחיים ואין הנסיבות משנות עובדה זו. "זאת כתבתי אליכם למען תדעון שיש לכם חיי עולם ולמען תאמינו בשם בן-האלוהים" (הראשונה ליוחנן 5:13). אין דבר שיכול להפריד מאמינים מאהבתו של אלוהים! "ובטוח אנוכי, כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות, לא ההווה ולא העתיד לא הרום ולא העומק ולא כל ברייה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלוהים, אשר היא במשיח ישוע אדוננו"(אל הרומיים 39-38: 8). אם "ברואי אלוהים" אינם יכולים להפריד את המאמינים מאהבתו של אלוהים, אז גם מאמין שהתאבד והינו "ברוא אלוהים" אינו יכול להיות מופרד מאהבתו של אלוהים. ישוע מת עבור כל החטאים ... ואם מאמין בזמן של התקפה רוחנית או חולשה מתאבד – זהו אחד מהחטאים שישוע כבר מת עבורו.

אין זה אומר שהתאבדות אינה נחשבת לחטא רציני נגד אלוהים. עפ"י הכתובים התאבדות היא רצח. אני מטיל ספק בכך שמישהו שבאמת מחזיק באמונה אמיתית ומצהיר על עצמו כתלמידו של ישוע מתאבד. לא קיים מצב אשר מצדיק התאבדות ובמיוחד לאלה אשר מאמינים בישוע. מאמינים נקראים לחיות את חייהם עבור אלוהים – ההחלטה על מוות היא החלטתו של אלוהים בלבד. ניתן להמחיש התאבדות עבור מאמין דרך מגילת אסתר. בפרס, היה נהוג חוק אשר כל מי שבא לפני המלך ואינו מוזמן על ידו יוצא להורג, אלא אם המלך הושיט את שרביטו לאותו אדם - וזאת על מנת להעיד על רחמים. התאבדות של מאמינים תחשב כמו לכפיית דרכך על מנת לפגוש את המלך במקום להמתין שהוא יזמן אותך. הוא יושיט את שרביטו אליך למרות הכול ויבטיח את חייך הנצחיים, אבל זה אינו אומר שהוא יהיה מרוצה ממך. בראשונה אל הקורינתיים 3:15 למרות שפסוק זה אינו מתאר התאבדות זהו בודאי תיאור מתאים למה שקורה למאמין אשר מתאבד, "ואם ישרף מעשהו –יפסידנו; והוא יוושע אך כמו מוצל מאש."


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי ההשקפה המשיחית על התאבדות? מה אומרים כתבי הקודש על התאבדות?