מלחמה רוחנית 

מה אומרים כתבי הקודש על מלחמה רוחנית?שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על מלחמה רוחנית?

תשובה:
כאשר יש מצב של מלחמה רוחנית קיימות שתי טעויות בסיסיות: הדגשה-מוגברת והדגשה-מועטה. ישנם כאלה שמאשימים כל חטא, כל מאבק ובעיה על השדים אשר צריך לגרש אותם. ישנם אחרים שמתעלמים לגמרי מהתחום הרוחני ומהעובדה שכתבי הקודש מורים לנו שמלחמתנו הינה נגד כוחות רוחניים. המפתח להצלחה במלחמה רוחנית הינו למצוא את האיזון המקראי. ישוע גירש לעיתים שדים מאנשים, ולעיתים ריפא אנשים מבלי להזכיר את השדים. השליח שאול מורה למאמינים להכריז מלחמה נגד החטא בתוכם (אל הרומיים 6) ולהכריז מלחמה נגד השטן (אל האפסיים 10-18: 6).

באל האפסיים 10-12: 6 נאמר, "סוף דבר, אחי חזקו באדוננו ובעוז גבורתו, לבשו כלי נשק אלוהים למען תוכלו עמוד נגד נכלי השטן; כי לא עם בשר ודם מלחמתנו, כי עם שרים ושליטים עם המושלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים." קטע זה מלמד אותנו כמה אמיתות הכרחיות:

1) אנו יכולים להיות חזקים רק דרך כוחו של האדון, 2) זהו השריון של אלוהים אשר מגן עלינו, 3) מלחמתנו הינה נגד כוחות רוחניים בעולם השטני.

1) דוגמא חזקה הינה של מיכאל שר המלאכים ביהודה פס' 9. מיכאל שהיה כנראה אחד ממלאכי אלוהים החזקים ביותר, לא גער בשטן מתוך כוחו שלו, אלה אמר, "יגער יהוה בך" בהתגלות 7-8: 12 כתוב על אחרית הימים, מיכאל ינצח את השטן. אולם עדיין, כאשר זה מגיע לעימות עם השטן, מיכאל יגער בשטן בשם אלוהים והסמכות אינה שלו. זה רק דרך קשר אישי עם ישוע המשיח שלנו כמאמינים יש סמכות נגד השטן והשדים. זה רק בשמו שאנחנו יכולים לגעור בכל כוח.

2) אל האפסיים 13-18: 6 מביא לפנינו תיאור של השריון אשר אלוהים נותן לנו. אנחנו צריכים לעמוד איתנים: א) חגורים באמת, ב) שריון הצדק, ג) נעולים בבשורת השלום, ד) מגן האמונה, ה) כובע הישועה, ו) חרב הרוח, ז) ולהתפלל ברוח. מה כל החלקים בשריון הרוחני מיצגים לנו במלחמה הרוחנית? אנחנו צריכים לדבר את האמת נגד שקריו של השטן. אנחנו צריכים לבטוח בעובדה שאנחנו כבר מוכרזים כצדיקים בגלל שישוע הקריב את עצמו עבורנו. אנו צריכים לבשר את הבשורה למרות כל ההתנגדויות סביבנו. אל לנו לפקפק באמונתנו, לא משנה כמה חזקה תהיה ההתקפה. ההגנה האולטימטיבית שלנו הינה הביטחון שיש לנו בישועתנו, והעובדה שכוחות רוחניים לא יכולים לקחת זאת מאיתנו. נשק ההתקפה שלנו צריך להיות דבר אלוהים, לא הדעות או הרגשות שלנו. אנו צריכים ללכת אחרי הדוגמא של ישוע כאשר אנו מזהים כי כמה מהניצחונות הרוחניים מושגים דרך תפילה.

ישוע הנו הדוגמא האולטימטיבית למלחמה רוחנית. שים לב, כיצד ישוע התמודד עם התקפה ישירה של השטן: "אז נשא הרוח את ישוע המדברה למען ינסהו השטן, ויהי אחרי צומו ארבעים יום וארבעים לילה וירעב. ויגש אליו המנסה ויאמר: אם בן האלוהים אתה, אמור לאבנים האלה ותהיין ללחם. ויען ויאמר: הן כתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי האלוהים. וישאהו השטן אל עיר הקודש ויעמידהו על פנת בית המקדש, ויאמר אליו: אם בן האלוהים אתה, התנפל למטה כי כתוב: כי מלאכיו יצווה לך ועל כפים ישאונך פן תגוף באבן רגלך. ויאמר אליו ישוע: ועוד כתוב: לא תנסה את יהוה אלוהיך. ויוסף השטן וישאהו אל הר גבוה מאוד ויראהו את כל ממלכות תבל וכבודן, ויאמר אליו: את כל זאת לך אתננה, אם תיקוד ותשתחווה לי. ויאמר אליו ישוע: סור ממני, השטן, כי כתוב: ליהוה אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד. וירף ממנו השטן. והנה נגשו אליו מלאכים וישרתוהו" (מתי 1-11: 4). הדרך הטובה ביותר להלחם בשטן הינה הדרך שישוע הראה לנו והיא לצטט את כתבי הקודש כיוון שהשטן אינו יכול להתמודד עם חרב הרוח, דבר אלוהים החי.

3) הדוגמא כיצד לא להתעסק במלחמה רוחנית הינה שבעת בני סקוה. "ואנשים מן היהודים הסובבים ומלחשים הואילו להזכיר את שם ישוע האדון על אחוזי הרוחות הרעות לאמור: משביע אני אתכם בישוע אשר פולוס קורא אותו. והעושים ככה היו שבעת בני סקוה, אחד מגדולי כוהני היהודים. ויען הרוח ויאמר: את ישוע אני מכיר ואת פולוס אני יודע; ומי אתם? ויקפץ עליהם ויכבשם, עד כי נסו מן הבית ההוא עירומים ופצועים" (מעשי השליחים 13-16: 19). מה הייתה הבעיה כאן? שבעת בני סקוה השתמשו בשמו של ישוע. אולם זה לא היה מספיק. לא היה לשבעת בני סקוה קשר אישי עם ישוע, לפיכך מילותיהם היו ריקות ללא כוח או סמכות. שבעת הבנים סמכו על כוח רוחני. הם לא סמכו על ישוע, ולא השתמשו בדבר אלוהים במלחמתם הרוחנית. כתוצאה מכך, הם קיבלו מכות פוגעות. אנחנו יכולים ללמוד מהדוגמא הקשה שלהם, ולנהל את מלחמתנו הרוחנית כפי שכתבי הקודש מורים.

לסיכום, מהו המפתח להצלחה במלחמה רוחנית? ראשית, לסמוך על כוחו של אלוהים ולא שלנו. שנית, לגעור כאשר אנו משתמשים בשמו של ישוע לא שלנו. שלישית, להגן על עצמנו עם שריון אלוהים המלא. רביעית, אנו עורכים מלחמה עם חרב הרוח – דבר אלוהים. ולבסוף, אנו זוכרים שבעוד אנו מנהלים מלחמה רוחנית נגד השטן ושדיו, לא כל חטא או בעיה הינם שדים שיש לגרש. "אבל בכל אלה גברנו מאוד על ידי האוהב אותנו" (אל הרומיים 8:37).


חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים כתבי הקודש על מלחמה רוחנית?