התפתחות רוחנית 

מהי התפתחות רוחנית?שאלה: מהי התפתחות רוחנית?

תשובה:
התפתחות רוחנית הינה תהליך להפוך אותנו להיות דומים יותר ויותר לישוע המשיח. כאשר אנו שמים את ביטחוננו בישוע, רוח הקודש מתחיל את התהליך לעשות אותנו דומים לישוע, ולהתאים את דמותנו לדמותו. התפתחות רוחנית מתוארת בצורה הטובה ביותר בשנייה לפטרוס 3-8: 1, אשר אומר לנו כי דרך כוחו של אלוהים הוא "באשר גבורתו האלוהית נתנה לנו את כל אשר לחיים ולחסידות על ידי דעת הקורא אותנו בכבודו וחילו: אשר בהם נתן לנו הבטחות גדולות מאוד ויקרות למען תיקחו על ידן חלק בטבע אלוהים בהימלטכם מכיליון התאווה אשר בעולם: בעבור זאת השתדלו להעמיד באמונתכם את הצדקה ובצדקה את הדעת: ובדעת את הפרישות ובפרישות את הסבלנות ובסבלנות את החסידות: ובחסידות את האחווה ובאחווה את האהבה: כי אם אלה תמצאנה ותרבינה בכם לא תתנה אתכם להיות בטלים ובלא עשות פרי לדעת אדונינו ישוע המשיח."

קיימות שתי רשימות באל הגלטיים 19-23: 5. ובאל הגלטיים 19-21: 5 אשר מונות את "פעולות הבשר." אלה דברים אשר חיינו היו מזוהים איתם לפני שבטחנו בישוע המשיח לישועה. הפעולות של הבשר הינן פעילויות אשר אנחנו לא מתוודים עליהם או חוזרים בתשובה ובעזרתו של אלוהים מתגברים עליהן. ככל שאנחנו מתנסים בהתפתחות רוחנית ופחות "בפעולות הבשר" יהיה דבר זה ניכר בחיינו. הרשימה השנייה הינה "פרות הרוח" (אל הגלטיים 22-23: 5). אלה הן הפרות שחיינו צריכים להיות מזוהים עמם כאשר אנו חווים את הישועה במשיח ישוע. התפתחות רוחנית מזוהה עם פרות הרוח אשר הופכים להיות ניכרים בחייו של המאמין.

כאשר השינוי עקב הישועה לוקח את מקומו התפתחות רוחנית מתחילה. רוח הקודש שוכן בתוכנו (יוחנן 16-17: 14). אנו בריה חדשה במשיח (השנייה אל הקורינתיים 5:17). הטבע הישן שלנו מוחלף ע"י טבע חדש (אל הרומיים פרקים 6-7). התפתחות רוחנית הינה תהליך שנמשך לאורך חיינו ומופיע כאשר אנחנו לומדים ומיישמים את דבר אלוהים (השנייה לטימותיאוס 16-17: 3), ומונחים ע"י הרוח (אל הגלטיים 16-26: 5). כאשר אנו מבקשים התפתחות רוחנית, אנו יכולים להתפלל לעזרה מאלוהים ולבקש ממנו חוכמה היכן הוא רוצה שאנחנו נתפתח מבחינה רוחנית. אנו יכולים לבקש מאלוהים לעזור לנו להגדיל את אמונתנו וידיעתנו אותו. אלוהים חפץ שאנחנו נתפתח מבחינה רוחנית. אלוהים נתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים על מנת להתנסות בהתפתחות רוחנית. בעזרתו של רוח הקודש, אנו יכולים להתגבר על החטא ויותר ויותר בהתמדה להפוך ולהיות דומים למושיע שלנו, האדון ישוע המשיח.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי התפתחות רוחנית?