ריבונותו של אלוהים וישועה מתוך בחירה חופשית 

כיצד ריבונותו של אלוהים ובחירתם החופשית של בני האדם משתלבים יחד בישועה?שאלה: כיצד ריבונותו של אלוהים ובחירתם החופשית של בני האדם משתלבים יחד בישועה?

תשובה:
אין ביכולתנו להבין בשלמות את היחס בין ריבונותו של אלוהים לרצונו החופשי של האדם. רק אלוהים באמת יודע כיצד שני הדברים הללו משתלבים יחד.

הכתובים מבהירים שאלוהים יודע מראש מי יוושע (אל הרומיים 8:29; הראשונה לפטרוס 1:2). אל האפסיים 1:4 מבהיר לנו כי אלוהים בחר בנו "מלפני מוסדות תבל.” הכתובים חוזרים ומתארים את המאמינים "כנבחרים" (אל הרומיים 8:33; 11:5; אל האפסיים 1:11; אל הקולוסיים 3:12; הראשונה אל התסלוניקים 1:4; הראשונה לפטרוס 1:2; 2:9; מתי 31, 24:22; מרקוס 27, 13:20; אל הרומיים 11:7; הראשונה לטימותיאוס 5:21; השנייה לטימותיאוס 2:10; טיטוס 1:1; הראשונה לפטרוס 1:1). העובדה היא כי המאמינים נועדו להיבחר מראש (אל הרומיים 29-30: 8; אל האפסים 11, 1:5) ונבחרו (אל הרומיים 9:11; 11:28; השנייה לפטרוס 1:10) לישועה הינה ברורה בהחלט.

הכתובים גם טוענים שניתנה לנו בחירה חופשית - כל מה שעלינו לעשות הוא להאמין בישוע המשיח ואז ניוושע (יוחנן 3:16; אל הרומיים 9-10: 10). אלוהים יודע מי יוושע, אלוהים בוחר את מי שיוושע, ואנחנו צריכים לבחור בישוע על מנת להיוושע. כיצד שלוש עובדות אלה משתלבות ביחד כמעט ובלתי ניתן להבנה (אל הרומיים 33-36: 11). האחריות שלנו הינה להפיץ את הבשורה לכל העולם (מתי 18-20:28; מעשי השליחים 1:8). אנו צריכים לעזוב את כל המושגים התאולוגיים כמו "ידיעה מראש", "בחירה", ו"גורל" לאלוהים ופשוט לנהוג בצייתנות בבשרנו את הבשורה.


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד ריבונותו של אלוהים ובחירתם החופשית של בני האדם משתלבים יחד בישועה?