הבדל רוח נפש 

מה ההבדל בין נפשו ורוחו של האדם?שאלה: מה ההבדל בין נפשו ורוחו של האדם?

תשובה:
מה ההבדל בין נפש לרוח? המילה "רוח," מתייחסת רק להיבט הרוחני של האדם. לבני האדם יש רוח, אולם הם אינם רוח. מכל מקום, בכתובים רק המאמינים, אלה אשר רוח הקודש שוכן בתוכם, נחשבים "לחיים רוחנית" (הראשונה אל הקורינתיים 2:11; אל העברים 4:12, יעקוב 2:26). אלה שאינם מאמינים נחשבים "למתים רוחנית" (אל האפסיים 1-5: 2; אל הקולוסים 2:13). באיגרותיו של שאול "הרוח" מהווה ציר חשוב בחייו של המאמין (הראשונה אל הקורינתיים 2:14; 3:1; 15:45; אל האפסיים 1:3; 5:19; אל הקולוסים 1:9; 3:16). הרוח הינה אלמנט באדם אשר נותן לו את האפשרות להיות ביחסים אינטימיים עם אלוהים. כאשר משתמשים במילה "רוח", זה מתייחס לחלק הרוחני באדם אשר כולל את נפשו.

המילה "נפש" מתייחסת לא רק לחלק הרוחני של האדם אלא גם לחלק הגשמי. שלא כמו אדם שיש לו "רוח," אדם הוא נפש. הכוונה הבסיסית ביותר במילה "נפש" אומרת "חיים." מכל מקום, הכתובים עוברים מעבר "לחיים" ולשטחים השונים. אחד מהשטחים השונים הינו להיטות האדם לחטוא (לוקס 12:26). לאדם באופן טבעי יש רוע וכתוצאה מכך נפשו מושחתת. העיקרון של החיים מוסר בזמן המוות הפיזי (בראשית 35:18; ירמיהו 15:2). "הנפש" כמו גם "הרוח," הינם המרכז להרבה ניסיונות רוחניים ורגשיים (איוב 30:25; תהילים 43:5; ירמיהו 13:17). בכל פעם שמשתמשים במילה "נפש," היא יכולה להתייחס לאדם כולו, חי או לאחר המוות.

הנפש והרוח דומות באופן אשר נעשה בהן שימוש בחייו הרוחניים של המאמין. הן שונות בהתייחסות אליהן. "הנפש" הינה ההשקפה האופקית של האדם עם העולם. "הרוח" הינה ההשקפה האנכית של האדם עם אלוהים. חשוב להבין ששתיהן מתייחסות לחלק הרוחני של האדם, אולם רק "הרוח" מתייחסת לצעידתו של האדם עם אלוהים. "הנפש" מתייחסת לצעידתו של האדם בעולם, גם בצורה רוחנית וגם בצורה גשמית.


חזור לעמוד הבית בעברית


מה ההבדל בין נפשו ורוחו של האדם?