בני אלוהים ובנות אדם 

מי היו בני אלוהים ובנות אדם בבראשית 1-4: 6?שאלה: מי היו בני אלוהים ובנות אדם בבראשית 1-4: 6?

תשובה:
בבראשית 1-4: 6 נאמר לנו "ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם: ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו: ויאמר יהוה: לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר, והיו ימיו מאה ועשרים שנה: הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, המה הגיבורים אשר מעולם אנשי שם." ישנם מספר השקפות בקשר לזהותם של בני אלוהים ומדוע הילדים שנולדו להם מבנות האדם גדלו להיות גזע של ענקים (משמעות המילה נפילים).

שלושת ההשקפות העיקריות על זהותם של "בני אלוהים" הינן: 1) הם היו מלאכים שסרחו והוגלו מגן עדן. או 2) הם היו שליטים אנושיים בעלי עוצמה רבה. או 3) הם היו צאצאי שת שהיו אנשי אלוהים ונישאו לגזע המרושע של בני קיין. יש לשקול את 1) האם העבודה שבתנ"ך הפירוש ל"בני אלוהים" תמיד מתייחס למלאכים (איוב 38:7; 2:1; 1:6). בעיה שיכולה להתעורר עם 1) היא העובדה שבמתי 22:30 מצוין כי המלאכים אינם נישאים. הכתובים אינם נותנים לנו סיבה להאמין כי יש למלאכים זהות מינית , או שהם יכולים להתרבות. השקפות (2) ו (3) אינם בעיתיים בהקשר זה.

הנקודה החלשה בהשקפות 2) ו 3) הינה שזכר רגיל נושא לאישה נקבה רגילה אינה סיבה מספקת מדוע הצאצאים שלהם יהיו "נפילים" או "גיבורים אשר מעולם אנשי שם." יותר מכך, מדוע אלוהים יחליט להביא מבול על הארץ (בראשית 5-7: 6) כאשר אלוהים מעולם לא אסר שבני אדם גיבורים או צאצאים של שת ישאו נשים רגילות או את הצאצאים של קיין. המשפט בבראשית 5-7: 6 מתקשר למה שהתרחש בבראשית 1-4: 6. רק התועבה, של נישואים מסולפים בין מלאכים סוררים לבין נשים אנושיות מצדיקה כנראה משפט קשה כזה.

אני מאמין שהשקפה 1) הינה ההשקפה המתאימה ביותר. נכון, זהו "ניגוד" מעניין להגיד שמלאכים הינם חסרי מין ולאחר מכן להגיד "שבני אלוהים" היו מלאכים סוררים אשר התערבבו עם נשים אנושיות. מכל מקום, בעוד המלאכים הינם ישות רוחנית (אל העבריים 1:14), הם גם יכולים להופיע בדמות אנושית, בצורה פיזית (מרקוס 16:5). אנשי סדום ועמורה רצו לקיים יחסי מין עם שני המלאכים אשר היו עם לוט (בראשית 1-5: 19). זה סביר שמלאכים יכולים ללבוש צורה אנושית, אפילו עד לנקודה שהם יכולים לקיים יחסי מין אנושיים - ועד לאפשרות של התרבות. אם כן, מדוע מלאכים סוררים לא עושים זאת לעיתים קרובות יותר? נראה שאלוהים אסר את המלאכים אשר ביצעו את החטא הנורא הזה, על מנת שמלאכים סוררים אחרים לא יפעלו בצורה דומה (כפי שמתואר באיגרת יהודה 6). חז"ל וכתבי הספרים החיצוניים היו גם הם מאוחדים בהשקפתם שהמלאכים הסוררים הינם "בני אלוהים" אשר מוזכרים בבראשית 1-4: 6. אין בהשקפה זאת סוף פסוק לויכוח בנושא זה. מכל מקום, להשקפה זו על בראשית 1-4: 6 המערבת מלאכים סוררים אשר התחברו עם נשים אנושיות יש בסיס והקשר דקדוקי והיסטורי.


חזור לעמוד הבית בעברית


מי היו בני אלוהים ובנות אדם בבראשית 1-4: 6?