חטאים שווה-ערך 

האם כל החטאים הנם שווה ערך לפני אלוהים?שאלה: האם כל החטאים הנם שווה ערך לפני אלוהים?

תשובה:
במתי 21-28: 5, ישוע משווה ניאוף עם תאווה בלבך, ורצח עם שנאה בליבך. מכל מקום, אין הכוונה לכך שכל החטאים שווים. מה שישוע מנסה להעביר לפרושים היה שזה עדיין חטא אפילו אם אתה רק חושב על משהו שאתה מתאווה אליו וגם אם עדיין לא עשית אותו. המנהיגים הדתיים בימיו של ישוע לימדו את האנשים שזה בסדר לחשוב על משהו אשר אתה מתאווה אליו, כל עוד לא פעלת לפי התאוות האלה. ישוע מאלץ אותם להבין שאלוהים שופט את מחשבותיו של אדם כמו גם את פעולותיו. ישוע הצהיר שמעשינו הינם התוצאה של ליבנו (מתי 12:34).

אם כך, למרות שישוע אמר שתאווה וניאוף הינם שניהם חטא – אין הכוונה לכך שהם שווה ערך. זה יותר גרוע לרצוח אדם מאשר לשנוא אותו – למרות ששניהם נחשבים לחטא בעיני אלוהים. יש דרגות לחטא. ישנם חטאים אשר יותר גרועים מאחרים. באותו הזמן, בהקשר לתוצאות הנצחיות ולישועה, כל החטאים הם אותו הדבר. כל אחד מהחטאים מובילים להרשעה נצחית (אל הרומיים 6:23). כל החטאים, לא משנה כמה "קטנים,"או נגד האלוהים האינסופי והנצחי, ולפיכך ראויים לעונש אינסופי ונצחי. יותר מכך, אין חטא אשר "גדול, מידי שאלוהים אינו יכול לסלוח עליו. ישוע מת על מנת לשלם את העונש עבור חטאינו (הראשונה ליוחנן 2:2). ישוע מת עבור כל חטאינו (השנייה אל הקורינתיים 5:21). האם כל החטאים הינם שווה ערך לפני אלוהים? כן ולא. בחומרתם? לא. בעונשם? כן. בסליחתם? כן.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם כל החטאים הנם שווה ערך לפני אלוהים?