סימני אחרית הימים 

מהם הסימנים לאחרית הימים?שאלה: מהם הסימנים לאחרית הימים?

תשובה:
מתי 5-8: 24 מביא כמה רמזים חשובים על כיצד אנו יכולים להבחין ולזהות את זמן אחרית הימים המתקרב. "כי רבים יבואו בשמי לאמור: אני הוא המשיח; והתעו רבים. ואתם עתידים לשמוע מלחמות ושמועות מלחמה. ראו, פן תיבהלו: כי היו תהיה כל זאת, אך עדין אין הקץ. כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה: וכל אלה רק ראשית החבלים." עלייה בנביאי שקר, עלייה במלחמות ועלייה בבצורות, מגפות ואסונות טבע – אלה הם הסימנים של אחרית הימים. למרות זאת אפילו בקטע הזה אנו רואים כי ניתנת אזהרה. אל לנו להיות מוטעים(מתי 24:4), כיוון שאירועים אלה הינם רק תחילת חבלי הלידה (מתי 24:8), הסוף עדיין צריך לבוא (מתי 24:6).

פרשנים רבים מציינים כי רעידות אדמה, כל מהפך פוליטי, וכל התקפה על ישראל הינם בודאי סימנים לאחרית הימים אשר מתקרבים במהירות. בעוד אירועים אלה הינם סימנים לאחרית הימים, הם לא בהכרח מציינים שזמן אחרית הימים כבר הגיע. השליח שאול הזהיר כי זמן אחרית הימים יביא לעלייה גדולה בלימודי שקר. "אבל הרוח אומר בפרוש, כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים" (הראשונה לטימותיאוס 4:1). הימים האחרונים מתוארים כזמנים מסוכנים בגלל התגברות הטבע הרשע של האדם ומעשיהם של בני האדם אשר באופן פעיל בורחים מן האמת (השנייה לטימותיאוס 1-9: 3; ראה גם השנייה לתסלוניקים 2:3).

סימנים אפשריים נוספים יכללו גם את הבנייה המחודשת של בית המקדש בירושלים, התגברות העוינות כלפי ישראל, והתקדמות לקראת ממשלה עולמית אחת. הסימן החשוב ביותר של אחרית הימים, הוא עם ישראל. ב- 1948, הוכרה ישראל כמדינה עצמאית בפעם הראשונה מאז שנת 70 לספירה. אלוהים הבטיח לאברהם כי צאצאיו ירשו את ארץ כנען "כנחלה לעולם" (בראשית 17:8), ויחזקאל ניבא על התעוררות רוחנית ופיזית של עם ישראל (יחזקאל 37). כשעם ישראל נמצא באדמתו זהו סימן חשוב אשר שופך אור על נבואות אחרית הימים, בגלל מקומה של ישראל בחזון אחרית הימים (דניאל 11:41; 10:14; התגלות 11:8).

עם ההתייחסות שלנו לסימנים הללו, אנו יכולים להיות נבונים בהבחנה שלנו בקשר לציפיות של אחרית הימים. אל לנו מכל מקום, לפרש כל אחד מהאירועים היחידים האלה כסימן ברור לזמן אחרית הימים. אלוהים נתן לנו מספיק מידע על מנת שנוכל להיות מוכנים, אבל לא מספיק מידע להפוך אותנו למתנשאים.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהם הסימנים לאחרית הימים?