יחסי מין במסגרת הנישואין 

מה מותר/ אסור לבני זוג מאמינים נשואים לעשות ביחסי מין?שאלה: מה מותר/ אסור לבני זוג מאמינים נשואים לעשות ביחסי מין?

תשובה:
כתבי הקודש טוענים כי "האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחולל את הזונים ואת המנאפים ידין אלוהים" (אל העברים 13:4). כתבי הקודש אינם מזכירים מה מותר או אסור ביחסי מין. הבעל והאישה מצווים "אל תמנעו את עצמכם זה מזה זולתי בהסכמת שניכם על זמן קבוע ..." (הראשונה אל הקורינתיים 7:5). פסוק זה אולי מניח את היסוד לעיקרון של יחסי מין בנישואין. כל מה שנעשה, צריך להיות בהסכמה הדדית. אף אחד לא צריך להיות במצב שבו הוא צריך להרגיש לא נוח עם משהו או להרגיש שזה לא בסדר. אם הבעל והאישה מסכימים שהם רוצים לנסות משהו אחר (מין אוראלי, תנוחות שונות, אביזרי מין וכו') – אזי כתבי הקודש אינם נותנים סיבה מדוע לא לנסות זאת.

מכל מקום ישנן פעילויות מיניות אשר אינן מותרות לבני זוג נשוי. המנהג של "החלפה" או " משתתף נוסף" נחשבים לניאוף מובהק (אל הגלטיים 5:19; אל האפסיים 5:3; אל הקולוסים 3:5; הראשונה אל התסלוניקים 4:3). ניאוף הינו חטא גם כאשר בן הזוג שלך מאשר זאת או משתתף בכך. פורנוגרפיה פונה אל "...תאוות הבשר ותאוות העיניים..." (הראשונה ליוחנן 2:16) ולפיכך היא מגונה גם ע"י אלוהים. חוץ משני דברים אלה, אין בכתובים דבר ספציפי אשר נאסר על הבעל והאישה לעשות אחד עם השני – כל עוד זה נעשה בהסכמה הדדית.


חזור לעמוד הבית בעברית


מה מותר/ אסור לבני זוג מאמינים נשואים לעשות ביחסי מין?