שבעת החטאים שדינם מוות 

מהם שבעת החטאים שדינם מוות?שאלה: מהם שבעת החטאים שדינם מוות?

תשובה:
אנשים רבים פוחדים מרשימת שבעת החטאים שאלוהים כביכול לא יסלח עליהם. רשימה זו ידועה כ"שבעת החטאים שדינם מוות." האם הרעיון של "שבעת החטאים שדינם מוות" הינו לפי כתבי הקודש? כן ולא. במשלי 16-19: 6 נאמר: "שש הנה שנא ה' ושבע תועבות נפשו: 1) עיניים רמות, 2) לשון שקר, 3) וידיים שופכות דם נקי, 4) לב חורש מחשבות און, 5) רגלים ממהרות לרוץ לרעה, 6) יפיח כזבים עד שקר, 7) ומשלח מדנים בין אחים." מכל מקום, רשימה זו אינה מה שרוב האנשים מבינים "כשבעת החטאים שדינם מוות."

רוב האנשים מבינים שרשימת "שבעת החטאים שדינם מוות" כוללת: גאווה, קנאה, גרגרנות, תאווה, כעס, תאוות בצע ועצלנות. למרות שכל פריט מרשימה זו הינו ללא ספק חטא, הם לעולם מקבלים לא את ההגדרה של "שבעת החטאים שדינם מוות" בכתובים. הרשימה המסורתית של "שבעת החטאים שדינם מוות" יכולה לשמש כדרך טובה לחלק לקטגוריות את החטאים הרבים והשונים אשר קיימים. כמעט כל סוג של חטא יכול להימנות תחת אחת הקטגוריות של שבעת החטאים. חשוב מכך, מכל מקום, להבין ששבעת החטאים הינם יותר "קטלניים" מכל חטא אחר. התוצאה של כל חטא הנה מוות (אל הרומיים 6:23). תודה לאלוהים, כי דרך בנו ישוע המשיח, כל חטאנו, כולל "שבעת החטאים שדינם מוות," יסלחו (מתי 26:28; מעשי השליחים 10:43; אל האפסיים 1:7).


חזור לעמוד הבית בעברית


מהם שבעת החטאים שדינם מוות?