ביאתו השנייה של ישוע המשיח 

מהי ביאתו השנייה של ישוע?שאלה: מהי ביאתו השנייה של ישוע?

תשובה:
ביאתו השנייה של ישוע המשיח הינה התקווה של המאמין כי אלוהים שולט על כל דבר, והוא נאמן להבטחותיו ולנבואות שבכתבי הקודש. בביאתו הראשונה, ישוע בא לעולם כתינוק באבוס בבית לחם, בדיוק כפי שנובא. ישוע הגשים נבואות רבות על המשיח בזמן לידתו, חייו, שירותו, מותו ותחייתו. מכל מקום, ישנן כמה נבואות בקשר למשיח שישוע עדיין לא הגשים. הביאה השנייה של המשיח תהיה חזרתו של ישוע להגשים את שאר הנבואות. בביאתו הראשונה, ישוע היה העבד הסובל. בביאתו השנייה ישוע יהיה המלך המנצח. בביאתו הראשונה, ישוע בא בנסיבות עלובות ביותר. בביאתו השנייה, ישוע יבוא עם צבא השמים לצידו.

נביאי התנ"ך לא הבחינו בין שתי הביאות. זאת אפשר לראות בפרקים כמו בישעיהו 7:14; 6-7: 9 ; ובזכריה 14:4. כתוצאה מכך הנבואות נראות כמדברות על שני יחידים שונים, חוקרים יהודים רבים האמינו שקיימים המשיח הסובל והמשיח המנצח. מה שהם לא השכילו להבין היה כי אותו משיח ימלא את שני התפקידים. ישוע הגשים את התפקיד של המשיח הסובל (ישעיהו פרק 53) בביאתו הראשונה. ישוע יגשים את התפקיד של מושיע ישראל ומלך בביאתו השנייה. בזכריה 12:10 ובהתגלות 1:7, מתוארת ביאתו השנייה, אשר בה יביטו אליו את אשר דקרו. עם ישראל וכל העולם, יתאבלו על כך שלא קיבלו את המשיח בפעם הראשונה שהוא בא.

לאחר עלייתו של ישוע לשמים, המלאכים הכריזו לשליחים, "ויאמרו: אתם אנשי הגליל, מה תעמדו פה ועיניכם השמימה? ישוע זה אשר לקח מאתכם השמימה, כן בוא יבוא כאשר ראיתם אותו עולה השמימה" (מעשי השליחים 1:11). זכריה 14:4 מזהה היכן יהיה המיקום של ביאתו השנייה של ישוע כהר הזיתים. מתי 24:30 מצהיר "אז אות בן האדם יראה בשמים וספדו כל משפחות הארץ וראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה ובכבוד רב." טיטוס 2:13 מתאר את הביאה השנייה כ"כבוד אלוהינו הגדול."

הביאה השנייה מתוארת בפירוט בהתגלות 11-16: 19, "וארא את השמים נפתחים והנה סוס לבן והרוכב עליו נקרא נאמן ואמתי: ובצדק הוא שופט ולוחם. ועניו כליבת-אש, ועטרות הרבה על ראשו, ויש לו שם כתוב אשר לא ידע איש כי אם הוא לבדו. והוא לבוש בלבוש מאודם בדם ושמו נקרא דבר האלוהים. וצבאות השמים יוצאים אחריו על סוסים לבנים מלובשים בגדי בוץ לבן וטהור. ומפיו יוצאת חרב חדה להכות בה את הגויים והוא ירעם בשבט ברזל. והוא דורך פורת יין חמת אף אלוהי הצבאות. ועל בגדו ועל ירכו כתוב שם: מלך המלכים ואדון האדונים."


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי ביאתו השנייה של ישוע?