כאשר מקבלים את רוח הקודש 

מתי/ איך אנו מקבלים את רוח הקודש?שאלה: מתי/ איך אנו מקבלים את רוח הקודש?

תשובה:
השליח שאול לימד בבירור שאנו מקבלים את רוח הקודש ברגע שאנו מאמינים בישוע כמושיענו האישי. בראשונה אל הקורינתיים 12:13 נאמר, “כי ברוח אחד נטבלנו כולנו לגוף אחד, אם יהודים, אם יוונים, אם עבדים, אם בני חורין וכולנו לרוח אחד השקינו.” באל הרומיים 8:9 נאמר שאם אדם אינו מחזיק ברוח הקודש, הוא אינו שייך למשיח - “ואתם אינכם בבשר, כי אם ברוח, אם אמנם רוח האלוהים שוכן בקרבכם, כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו.” אנו לומדים באל האפסיים 13-14: 1 שרוח הקודש הינה חותם הישועה לאלה שהאמינו, “ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת, את בשורת ישועתכם, ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה, רוח הקודש. כי זה ערבון ירושתנו, להיות לו עם סגולה לתהילת כבודו.”

אלה שלושת הפסוקים אשר מבהירים כי חייבים לקבל את רוח הקודש ברגע הישועה. שאול השליח לא יכול היה להגיד שכולנו נטבלנו ברוח אחת וכי לכולם ניתנה רוח אחת להיות מושקים ממנה אם לא חשב שכל המאמינים בקורינתוס אחזו ברוח הקודש. באל הרומיים 8:9 קיים חיזוק לכך. אם אין לאדם את הרוח, הוא אינו שייך למשיח. לפיכך, אחיזה ברוח הנה עובדה מזהה לישועה. יותר מכך, רוח הקודש אינו יכול להיות חותם הישועה (אל האפסיים 13-14: 1) אם אין מקבלים אותו ברגע הישועה. פסוקים רבים מבהירים שהישועה שלנו בטוחה ברגע שאנו מקבלים את ישוע כמושיענו.

הדיון בנושא זה שנוי במחלוקת כיוון לעתים אנו מבלבלים את תהליכי פעולת רוח הקודש. קבלה / שכינת רוח הקודש מופיעה ברגע הישועה. התמלאות ברוח הקודש הנו תהליך מתמשך בחיי המאמין. בעוד אנו מאמינים שטבילה ברוח הקודש מופיעה ברגע הישועה, ישנם מאמינים אשר לא מאמינים כך. וכתוצאה מכך לעתים הטבילה ברוח הקודש מבולבלת עם "קבלת הרוח" שהיא מעשה עוקב לאחר הישועה. המסקנה, כיצד אנו מקבלים את רוח הקודש? אנו מקבלים את רוח הקודש כאשר אנו מאמינים באדון ישוע המשיח כמושיענו (בשורת יוחנן 5-16: 3). מתי אנו מקבלים את רוח הקודש? אנו אוחזים ברוח הקודש באופן קבוע ברגע שאנו מאמינים.


חזור לעמוד הבית בעברית


מתי/ איך אנו מקבלים את רוח הקודש?