הלקחות הקהילה 

מהי ההלקחות של הקהילה?שאלה: מהי ההלקחות של הקהילה?

תשובה:
המילה "הלקחות" אינה מופיעה בכתבי הקודש. אולם הרעיון של ההלקחות נראה בכתובים באופן ברור. הלקחות הקהילה הנה אירוע אשר בו אלוהים מוציא את המאמינים מהעולם על מנת לסלול דרך למשפטו הצודק של אלוהים אשר ישפך על הארץ בזמן תקופת "הצרה הגדולה." ההלקחות מתוארת בעיקר בראשונה אל התסלוניקים 13-18: 4 ובראשונה אל הקורינתיים 50-54: 15. בראשונה אל התסלוניקים 13-18: 4 מתוארת ההלקחות בכך שאלוהים מקים את כל המאמינים אשר כבר מתו, ונותן להם גוף חדש, ולאחר מכן הם יעזבו את הארץ עם המאמינים שעדיין חיים ואשר גם להם ינתן גוף חדש. "כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה, בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים, ואז יקומו ראשונה המתים במשיח. אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדיו בעננים לקראת האדון לרקיע ; ובכן נהיה תמיד עם האדון." (הראשונה אל התסלוניקים 16-17: 4).

בראשונה אל הקורינתיים 50-54: 15 ישנה התמקדות על האופן המיידי של ההלקחות ועל הגוף החדש אשר נקבל. "הנה סוד אגידה לכם: הן לא כולנו נישן המוות אבל כולנו נתחלף, ברגע אחד, כהרף עין, כתקוע השופר האחרון; כי יתקע בשופר, והמתים יחיו בלי כליון, ואנחנו נתחלף." (הראשונה אל הקורינתיים 51-52: 15). ההקלחות הינה אירוע מפואר אשר כולנו צריכים לצפות לו. סוף סוף נהיה חופשיים מהחטא. אנו נהיה בנוכחות אלוהים לעולם. יש יותר מידי ויכוחים על המשמעות של ההלקחות. זוהי אינה כוונתו של אלוהים. אלא, בקשר להלקחות אלוהים רוצה שאנחנו נעודד זה את זה בדברים האלה.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי ההלקחות של הקהילה?