הלקחות, הצרה הגדולה 

מתי תתרחש ההלקחות בהקשר לצרה הגדולה?שאלה: מתי תתרחש ההלקחות בהקשר לצרה הגדולה?

תשובה:
התזמון של ההלקחות בהקשר לצרה הגדולה הנה אחת מהנושאים השנויים במחלוקת בקהילה היום. שלוש ההשקפות העיקריות הנן לפני-הצרה (ההלקחות תתרחש לפני הצרה הגדולה), באמצע הצרה (ההלקחות תתרחש בנקודת האמצע של הצרה הגדולה), ולאחר הצרה (ההלקחות תתרחש בסוף הצרה הגדולה). ועמדה רביעית ידועה כלפני-הזעם, הינה שינוי קל בהשקפה של אמצע הצרה.

ראשית, חשוב לזהות את מטרת הצרה הגדולה. לפי דניאל 9:27, ישנם שבעים "שבועות" (7 שנים) אשר עדיין צריכים להתקיים. הנבואה בדניאל על שבעים שבועות (דניאל 20-27: 9) מדברת על עם ישראל. זו תהיה תקופה אשר בה אלוהים ירכז את תשומת ליבו במיוחד בעם ישראל. השבוע השבעים, הצרה הגדולה, צריך גם להיות הזמן אשר בו אלוהים יטפל במיוחד בעם ישראל. בעוד שאין זה בהכרח מציין שהקהילה אינה יכולה להיות גם נוכחת, זה מעלה את השאלה מדוע על הקהילה להישאר בעולם במשך הזמן הזה.

הקטע העיקרי בכתובים שדן על ההלקחות נמצא בראשונה אל התסלוניקים 13-18: 4. בקטע זה נאמר שכל המאמינים החיים, ביחד עם המאמינים שכבר מתו, יפגשו באוויר עם ישוע ויהיו איתו לעולם. ההלקחות הינה שאלוהים יוציא את אנשיו מהעולם. מספר פסוקים לאחר מכן 5:9 שאול אומר, "יען אשר לא יעדנו האלוהים לחרון, כי אם לנחול את הישועה על ידי אדוננו ישוע המשיח." ספר ההתגלות אשר מתרכז בעיקר על תקופת הזמן של הצרה הגדולה, הנו מסר נבואי כיצד אלוהים ישפוך את זעמו על הארץ במשך תקופת הצרה הגדולה. זה נראה לא עקבי מצד אלוהים להבטיח למאמינים שהם לא יסבלו מזעמו ולאחר מכן להשאיר אותם בעולם במשך תקופת הצרה הגדולה. העובדה שאלוהים מבטיח להושיע את המאמין מזעמו זמן קצר לאחר שהוא מבטיח להוציא את אנשיו מהעולם ניראת כמקשרת בין שני אירועים אלה יחד.

עוד קטע קריטי לתזמון ההלקחות נמצא בהתגלות 3:10. ישוע מבטיח להושיע את המאמינים "משעת ניסיון" אשר תבוא על הארץ. זו יכולה להיות הכוונה לשני דברים 1) ישוע יגן על המאמינים בזמן הניסיון, או 2) ישוע יושיע את המאמינים מתוך הניסיון. יש תוקף לשני הפירושים הללו מתוך המילה היוונית אשר מתורגמת "מתוך." אין זה רק ניסיון, אלא "שעת" ניסיון. ישוע מבטיח לשמור על המאמין מאותו הזמן ומהתקופה אשר יהיו בה ניסיונות, הצרה הגדולה. המטרה של הצרה הגדולה, המטרה של ההלקחות, הכוונה של הראשונה אל התסלוניקים 5:9, והפירוש של התגלות 3:10 תומכים בעמדה של לפני-הצרה. אם הכתובים מפורשים בצורה מילולית ובאופן עקבי, העמדה של לפני-הצרה הינה הפירוש המקראי העקבי ביותר.


חזור לעמוד הבית בעברית


מתי תתרחש ההלקחות בהקשר לצרה הגדולה?