גזענות, דעות קדומות, הפליה 

מה אומרים כתבי הקודש על גזענות, דעות קדומות והפליה?שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על גזענות, דעות קדומות והפליה?

תשובה:
הדבר הראשון אשר עלינו להבין בדיון זה הנו שיש רק גזע אחד גזע האנושות. מסקנה, לבנים, אפריקאים, אסייתים, הודים, ערבים, יהודים וכו' אינם גזעים שונים. אלה, הם ממוצא אתני שונה בגזע האנושות. לכל בני האדם יש את אותם מאפיינים פיזיים (עם שינויים קלים כמובן). חשוב מכך, כל בני האדם נבראו בצלמו ובדמותו של אלוהים (בראשית 26-27: 1). אלוהים אוהב את העולם כולו (יוחנן 3:16). ישוע הקריב את חייו עבור כל העולם (הראשונה ליוחנן 2:2). "העולם כולו" באופן ברור הינו כל המוצאים האתניים בגזע האנושות.

האלוהים אינו מראה משוא פנים או הפליה (דברים 10:17; מעשי השליחים 10:34; אל הרומיים 2:11; אל האפסיים 6:9), וגם לנו אין רשות לכך. איגרת יעקוב 2:4 מתארת את כל מי שמראה הפליה כ"שופטים בעלי מחשבות רעות." במקום זאת, עלינו לקיים את "ואהבת לרעך כמוך" (יעקוב 2:8). בתנ"ך, אלוהים מחלק את האנושות לשתי קבוצות "אתניות": יהודים וגויים. כוונתו של אלוהים הייתה שהיהודים יהיו ממלכת כוהנים, אשר יעזרו לשאר האומות. במקום זאת, ברובו הפך העם היהודי לגאה במעמדו ובז לגויים. ישוע המשיח שם קץ לזאת והרס את מחיצת האיבה המפרידה (אל האפסיים 2:14). כל צורות הגזענות, הדעות הקדומות וההפליות הינם עלבון לפעולתו של ישוע על הצלב.

ישוע מצווה עלינו לאהוב אחד את השני כפי שהוא אוהב אותנו (יוחנן 13:34). אם אלוהים נטול משוא פנים, ואוהב אותנו ללא משוא פנים, זה אומר שאנחנו צריכים לאהוב אחרים באותם סטנדרטים גבוהים. ישוע מלמד בסוף מתי 25 שכול מה שנעשה לאדם הפחות ביותר, כמו נעשה בשבילו. אם נתייחס לאדם בזלזול אז אנחנו מתייחסים שלא כהלכה לאדם שנברא בצלם אלוהים; אנו מכאיבים למשהו שאלוהים אהב וישוע מת עבורו.

גזענות, בצורות שונות וברמות שונות, הינה המגפה של האנושות במשך אלפי שנים. אחים ואחיות ממוצאים האתניים, אסור שזה יקרה! לאלה שהם קורבנות של גזענות, דעות קדומות והפליה – אתם צריכים לסלוח. באל האפסיים 4:32 נאמר, "והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסולחים איש לאחיו, כאשר סלח לכם אלוהים במשיח." אין גזען שמגיע לו סליחת חטאים, אבל גם לאף אחד מאיתנו לא מגיעה סליחת חטאים! למי שהוא גזען, בעל דעות קדומות או מפלה – עליך לחזור בתשובה "...אך תכינו את נפשכם לאלוהים, כחיים מעם המתים ואבריכם כלי צדקה לאלוהים" (אל הרומיים 6:13). מי ייתן ואל הגלטיים 3:28 יובן באופן מושלם, "ואין עוד לא יהודי ולא יוני, לא עבד ולא בן חורין, לא זכר ולא נקבה; כי אתם כולכם אחד במשיח ישוע."


חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים כתבי הקודש על גזענות, דעות קדומות והפליה?