מטרת הקהילה 

מהי מטרת הקהילה?שאלה: מהי מטרת הקהילה?

תשובה:
אפשר להתייחס למעשי השליחים 2:42 כהצהרת מטרות של הקהילה, “והיו שוקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפילה.” לפי הכתובים, המטרות / הפעילות של הקהילה צריכים להיות: 1) לימוד דוקטורינה מקראית, 2) לספק מקום להתחברות עבור המאמינים, 3) קיום סעודת האדון ו 4) תפילה.

הקהילה צריכה ללמד את הדוקטורינה המקראית על מנת שנוכל להיות משורשים באמונתנו. באל האפסיים 4:14 נאמר לנו, “ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונידפים בכל רוח הלימוד בתרמית בני אדם ומוקשותם אשר שתו להתעות" הקהילה צריכה להיות מקום להתחברות, אשר בה מאמינים יכולים להיות נאמנים אחד לשני ולכבד אחד את השני (אל הרומיים 12:10), להורות אחד לשני (אל הרומיים 15:14), להיות נדיבים ורחמנים אחד כלפי השני (אל האפסיים 4:32), לעודד אחד את השני (הראשונה אל התסלוניקים 5:11) והחשוב מכל לאהוב אחד את השני (הראשונה ליוחנן 3:11).

הקהילה צריכה להיות מקום אשר בו מאמינים יוכלו לקיים את סעודת האדון, לזכור את מותו של ישוע ואת דמו שנשפך עבורנו (הראשונה אל הקורינתיים 23-26: 11). המשמעות של "בציעת לחם" (מעשי השליחים 2:42) גם מכילה בתוכה את הרעיון של סעודה ביחד. זוהי דוגמה נוספת לקהילה שתומכת בהתחברות. המטרה העיקרית של הקהילה עפ"י מעשי השליחים 2:42 הנה תפילה. הקהילה צריכה להיות מקום שתומך בתפילה, מלמד להתפלל ולהשתמש בתפילה. אל הפיליפיים 6-7: 4 מעודד אותנו "אל תדאגו, כי אם בתפילה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלוהינו. ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע.”

"שליחות" נוספת שניתנה לקהילה הנה להפיץ את בשורת הישועה דרך ישוע המשיח (בשורת מתי 28; מעשי השליחים 1:8). הקהילה נקראת להיות נאמנה בבישור הבשורה דרך מילים ומעשים. הקהילה צריכה להיות "מגדל אור" בחברה – אשר מכוון את האנשים אל האדון המשיח ישוע. הקהילה צריכה לקדם את הבשורה ולהכין את חבריה לבשר את הבשורה (הראשונה לפטרוס 3:15).

כמה מהמטרות העיקריות של הקהילה מובאות באיגרת יעקוב 1:27, “זאת העבודה הטהורה והברה לפני האלוהים אבינו: לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם ולשמור עצמו נקי מחלאת העולם.” הקהילה צריכה להיות לעזר לאלה אשר זקוקים לעזרה. זה כולל לא רק את בישור הבשורה, אלה גם את סיפוק הצרכים הפיזיים (מזון, לבוש, מחסה) לפי הצורך וכפי הראוי. הקהילה צריכה לצייד את המאמינים במשיח ישוע בכלים אשר הם זקוקים להם על מנת להתגבר על החטא ולהישאר נקיים מטומאת העולם. דבר זה נעשה עפ"י העיקרון שניתן למעלה- לימוד כתבי הקודש והתחברות בין המאמינים.

עם כל מה שנאמר, מהי מטרת הקהילה? אני אוהב את הדוגמה שמובאת בראשונה אל הקורינתיים 12-27:12. הקהילה היא "גופו" של אלוהים – אנו ידיו, פיו ורגליו בעולם הזה. אנו צריכים לעשות את הדברים שישוע המשיח היה עושה אם הוא היה נוכח באופן פיזי בעולם הזה. הקהילה צריכה ללכת בעקבותיו של ישוע המשיח.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי מטרת הקהילה?