בחינה מחדש של אחרית הימים, בחינה מחדש 

מהי בחינה מחדש של אחרית הימים?שאלה: מהי בחינה מחדש של אחרית הימים?

תשובה:
ההשקפה של בחינה מחדש בקשר להתגלות הינו כתמונה סמלית של מאבק הקהילה הראשונה אשר כבר התגשם. השקפה זו מתכחשת להנבואות העתידית אשר מאפיינת את רובו של ספר ההתגלות. בדרגות שונות השקפה זו משלבת אלגוריה ותרגום סמלים עם הרעיון שספר התגלות אינו מתמודד עם אירועים ספציפיים עתידיים. התנועה של הבחינה מחדש מלמדת כי נבואות אחרית הימים של הברית החדשה התגשמו ב- 70 לספירה כאשר הרומאים תקפו והרסו את ירושלים וישראל.

בעוד המכתבים לקהילות בפרקים 2 ו 3 בהתגלות נכתבו לקהילות אמיתיות במאה הראשונה, ויש להם יישומים מעשיים לקהילות כיום, פרקים 6-22 נכתבו כאירועים עתידיים. אין סיבה לפרש נבואות שלא התגשמו כאלגוריה. נבואה שהתגשמה התגשמה באופן מילולי. קחו לדוגמא את כל הפסוקים בתנ"ך אשר ניבאו את ביאתו הראשונה של המשיח. המשיח בא בזמן אשר נובא עליו (דניאל 25-26: 9). ישוע נולד לבתולה (ישעיהו 7:14). ישוע סבל ומת עבור חטאינו (ישעיהו 5-9: 53). אלו הן רק מספר דוגמאות, קרוב לודאי מאות דוגמאות של נבואות בתנ"ך אשר האדון נתן לנביאים שרשמו אותם בכתובים, ובאופן מילולי התגשמו. באופן פשוט זה לא מתקבל על הדעת לנסות ולהפוך נבואות שלא התגשמו לאלגוריה, או להבין נבואות שלא התגשמו בדרך אחרת מאשר בקריאה רגילה.

כאשר אתם קוראים את התגלות 6-18, אתם קוראים על הזמן הנורא ביותר אשר יהיה בעולם – זמן אשר בו החיה (צורר המשיח) ישלוט לתקופה של שבע שנים (הסבל הנורא), וכאשר נביא השקר יסייע לחיה כדי שכל העולם יעבוד אותו כאילו היה אלוהים. אז בפרק 19, הכול מגיע לשיא עם חזרה מילולית של המשיח. המשיח מנצח את החיה ואת נביא השקר בקרב במגידו, ואז ישליך אותם לאגם האש. בפרק 20, ישוע קושר את השטן בתהום, ואז ישוע מקים את ממלכתו הארצית לתקופה של 1000 שנים. בסוף תקופת 1000 השנים, השטן ישוחרר ויגרום למרד קצר, אולם המשיח ידכא את המרד במהירות וישליך את השטן לאגם האש. ואז המשפט הסופי, התחייה והמשפט של כל אלה שאינם מאמינים. פרקים 21 ו 22 מתארים את המצב הנצחי – הדרך שכל המאמינים ייהנו מנוכחות והתחברות עם האדון לנצח.

בחינה מחדש הינה לגמרי לא עקבית בפרושה לספר התגלות. לפי ההשקפה של בחינה מחדש של אחרית הימים, פרקים 6-18 מספר התגלות הינם סמליים ואלגוריים, לא מתארים אירועים מילוליים. מכל מקום, פרק 19, לפי בחינה מחדש, צריך להיות מובן באופן מילולי. ישוע המשיח יבוא באופן מילולי ויחזור באופן פיזי. לאחר מכן פרק 20 שוב מפורש כאלגוריה של בחינה מחדש. פרקים 21-22 מובנים לפחות באופן חלקי כמילוליים, כי באמת יהיו שמים חדשים וארץ חדשה. אף אחד אינו מכחיש כי ספר התגלות מכיל חזונות מדהימים ולפעמים מבלבלים. אף אחד אינו מכחיש כי ספר התגלות מתאר כמה דברים באופן פיגורטיבי. מכל מקום, להכחיש בצורה סלקטיבית את הטבע המילולי של קטעים נבחרים בהתגלות מביא לתוצאה של חוסר בסיס לפרש את ספר התגלות בצורה מילולית. אם החותמות, השופרות, הקערות, מאה ארבעים וארבע אלף העדים, החיה, נביאי השקר, מלכות אלף השנים וכו'. הינם אלגוריים או סמליים - על איזה בסיס אם כך אנו יכולים להצהיר שהביאה השנייה של ישוע והארץ החדשה הינם מילוליים? זהו הכישלון של בחינה מחדש – זה שם את הפירוש של התגלות לפי השקפתו של המפרש. במקום זאת, אנו צריכים לקרוא, להאמין ולציית – באופן מילולי בדיוק.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי בחינה מחדש של אחרית הימים?