אינטימיות לפני נישואין 

מהי רמת האינטימיות ההולמת לפני נישואין?שאלה: מהי רמת האינטימיות ההולמת לפני נישואין?

תשובה:
באל האפסיים 5:3 נאמר לנו, "אבל זנות וכל טומאה ואהבת בצע, בל ייזכר ביניכם, כאשר נאוה לקדושים." כל דבר אפילו "רמז" לחוסר מוסריות מינית אינו הולם עבור מאמין. כתבי הקודש אינם נותנים לנו "רשימה" של חוסר מוסריות מינית או אומרים לנו באופן מיוחד מהם המגעים הפיזיים המותרים בין בני זוג לפני שהם נישאים. מכל מקום, רק בגלל שכתבי הקודש אינם מזכירים נושא זה באופן ספציפי – זה אינו אומר שאלוהים מאשר פעילות מינית לפני נישואין. בעיקרון "משחק מקדים" מיועד לגרום לך להיות "מוכן" ליחסי מין. באופן הגיוני, "משחק מקדים" מוגבל לזוג נשוי בלבד. יש להימנע מכל דבר שיכול להיחשב כ"משחק מקדים" עד לנישואין (אין צורך לרדת כאן לפרטים).

כל פעילות מינית צריכה להיות רק במסגרת הנישואין. מה זוגות לפני נישואין יכולים לעשות? זוגות לפני נישואין צריכים להימנע מכל פעילות אשר תפתה אותם להגיע ליחסי מין, אשר נותנים רושם של חוסר מוסריות, או אשר יכול להיחשב "משחק מקדים." אני באופן אישי, מייעץ לכל זוג רק להחזיק ידיים, חיבוק ונשיקה קלה לפני הנישואין. ככל שלבני זוג נשוי יש יותר לחלק באופן ייחודי ביניהם, יהיו יחסי המין במסגרת הנישואין מיוחדים יותר.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי רמת האינטימיות ההולמת לפני נישואין?