ייעוד מקדם 

מהו ייעוד מקדם? האם זה מקראי?שאלה: מהו ייעוד מקדם? האם זה מקראי?

תשובה:
באל הרומיים 29-30: 8 נאמר לנו "כי את אשר ידעם מקדם אותם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים: ואת אשר יעדם מקדם אותם גם קרא ואת אשר קראם אותם הצדיק ואת אשר הצדיקם אותם גם פאר." באל האפסיים 1:5 ו 11 נאמר, "יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו, ... אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיועדים לה מאז במחשבת פועל הכול כעצת חפצו." אנשים רבים מתנגדים באופן נחרץ לדוקטרינה של ייעוד מקדם. מכל מקום ייעוד מקדם הינה דוקטרינה מקראית. המפתח להבין את המשמעות של יעוד מקדם הנו מקראי.

המילה המתורגמת "מיועד" בפסוקים המוזכרים למעלה הינה המילה היוונית "פרוריזו," אשר נושאת במשמעותה "נקבע מראש", "הועיד," להחליט מראש." אם כך הכוונה בייעוד מקדם הנה שאלוהים קבע דברים מסוימים אשר נקבעו מראש. מה קבע אלוהים מראש? עפ"י אל הרומיים 29-30: 8, אלוהים קבע מראש שאדם מסוים יהיה דומה לדמות בנו, ויקרא צדיק, ומפואר. באופן מהותי, אלוהים קבע מראש שאנשים מסוימים יוושעו. ישנם פסוקים רבים אשר מתייחסים לעובדה כי המאמינים בישוע נבחרו (מתי 31, 24:22; מרקוס 27, 13:20; אל הרומיים 28, 5-7: 11; 9:11; 8:33; אל האפסיים 1:11; אל הקולוסיים 1; 3:12; אל התסלוניקיים 1:4; הראשונה אל טימותיאוס 5:21; השנייה אל טימותיאוס 2:10; טיטוס 1:1; הראשונה לפטרוס 2:9; 1-2: 1; השנייה לפטרוס 1:10). ייעוד מקדם הינה דוקטרינה מקראית שאלוהים בריבונותו בחר אנשים מסוימים על מנת שיוושעו.

אחד הדברים המשותפים להתנגדות לדוקטרינה של ייעוד מראש הינה שזה לא הוגן. מדוע אלוהים יבחר בני אדם מסוימים ולא את האחרים? הדבר החשוב ביותר שעלינו לזכור הינו שאף אחד לא ראוי להיוושע. כולנו חטאנו (אל הרומיים 3:23) וכולנו ראויים לעונש נצחי (אל הרומיים 6:23). כתוצאה מכך, אלוהים יהיה צדיק באופן מושלם בכך שהוא ירשה לכולנו לבלות את הנצח בגיהינום. מכל מקום, אלוהים בחר להציל חלק מאיתנו. בכך הוא אינו לא הוגן כלפי אלה שאינם נבחרים כיוון שהם קיבלו את מה שהם ראויים לו. בכך שאלוהים בוחר להיות נדיב לכמה אין זה לא הוגן כלפי אחרים. אף אחד לא ראוי לשום דבר מאלוהים – לפיכך אף אחד לא יכול להתנגד אם הוא לא מקבל שום דבר מאלוהים. לדוגמא, אם חמישה אנשים בקהל של עשרים אנשים יקבלו ממני כסף. האם חמישה עשר האנשים אשר לא קיבלו את הכסף יכעסו? כנראה שכן. האם יש להם את הזכות לכעוס? לא אין להם. מדוע? כיוון שאני לא חייב כסף לאף אחד. אני פשוט החלטתי להיות נדיב לחלק.

אם אלוהים בוחר מי יוושע, האם אין זה מערער את רצוננו החופשי לבחור ולהאמין בישוע? הכתובים אומרים לנו שיש לנו בחירה חופשית – כל מה שעלינו לעשות הנו להאמין בישוע המשיח וניוושע (יוחנן 3:16; אל הרומיים 9-10: 10). אין בכתובים שום ראייה לכך שאלוהים דוחה מישהו אשר מאמין בו או מישהו אשר מחפש אותו (דברים 4:29). איכשהו, במסתוריות של אלוהים, ייעוד מראש עובד יד ביד עם האדם אשר נמשך לאלוהים (יוחנן 6:44) ומאמין לישועה (אל הרומיים 1:16). אלוהים ייעד את אלה אשר יוושעו, ואנו חייבים לבחור בישוע על מנת להיוושע. שתי עובדות אלה הינן אמת. באל הרומיים 11:33 נאמר, "מה עמוק עושר חכמת אלוהים ועושר דעתו משפטיו מי יחקור ודרכיו מי ימצא.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהו ייעוד מקדם? האם זה מקראי?