תפילה חוזרת 

האם זה מקובל להתפלל שוב ושוב על אותו נושא או שעלינו לבקש רק פעם אחת?שאלה: האם זה מקובל להתפלל שוב ושוב על אותו נושא או שעלינו לבקש רק פעם אחת?

תשובה:
בלוקס 1-7: 18 נאמר, "וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות: ויאמר שופט היה בעיר אחת אשר לא ירא את האלוהים ולא נשא פנים לאדם: ואלמנה הייתה בעיר ההיא ותבוא אליו לאמר דינה את דיני ממריבי: וימאן מיום אל יום ואחרי כן אמר בנפשו גם כי את האלוהים אינני ירא ולאדם לא אשא פנים: אעשה דין האלמנה הזאת על הוגיעה אותי פן תבוא תמיד ותדכאני במילים: ויאמר האדון שמעו את אשר אומר דין העולה: והאלוהים הלא הוא יעשה דין בחיריו הקוראים אליו יומם ולילה גם כי יתמהמה להושיעם."

בלוקס 5-13: 11 נאמר, "ויאמר אליהם מי בכם אשר יהיה לו אוהב והלך ובא אליו בחצות הלילה ואמר אליו ידידי הלווני שלושת ככרות לחם: כי אוהבי בא אלי מן הדרך ואין לי דבר לשום לפניו: והוא מלפנים יענה ויאמר אל תוגיעני כי כבר נסגרה הדלת וילדי שוכבים עמדי במטה לא אוכל לקום ולתת לך: אני אומר לכם גם כי לא יקום לתת לו על היותו אוהבו יקום בעבור עזות פניו וייתן לו ככל צרכו: וגם אני אומר לכם שאלו ויינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם: כי כל השואל יקבל והדורש ימצא ולדופק יפתח: ומי בכם האב אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן ואם דג הייתן לו נחש תחת הדג: או כי ישאלנו ביצה הייתן לו עקרב: הן אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם אף כי האב מן השמים ייתן את רוח הקודש לשואלים מאתו."

שני הקטעים הללו מעודדים אותנו להתפלל – ולהמשיך להתפלל! אין שום דבר פסול בתפילה חוזרת ונשנת של אותו הדבר. כל עוד זה לפי רצונו של אלוהים (הראשונה ליוחנן 14-15: 5), המשך לבקש עד שאלוהים ייתן לך את משאלות לבך או ייקח את הרצון מלבך. לעיתים אלוהים מאלץ אותנו להמתין לתשובה לתפילותינו על מנת ללמד אותנו להיות סבלנים ושקדנים. לעיתים אנחנו מבקשים משהו שזה עדיין לא לפי זמנו של אלוהים בחיינו. לעיתים אנחנו מבקשים משהו שאינו לפי רצונו של אלוהים עבור חיינו, והוא אומר לא. תפילה אינה רק הצגת בקשותינו לפני אלוהים, זה אלוהים שמציג את רצונו בליבנו. המשך לבקש, המשך לדפוק, המשך לחפש – עד שאלוהים ייתן לך את משאלות לבך או ישכנע אותך שבקשותיך אינן לפי רצונו.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם זה מקובל להתפלל שוב ושוב על אותו נושא או שעלינו לבקש רק פעם אחת?