התפלל בשם ישוע 

מה זה אומר להתפלל בשם ישוע? מדוע אנחנו אומרים "בשם ישוע" בסיום תפילותינו?שאלה: מה זה אומר להתפלל בשם ישוע? מדוע אנחנו אומרים "בשם ישוע" בסיום תפילותינו?

תשובה:
תפילה בשם ישוע נלמדת ביוחנן 13-14: 14, "וכל אשר תשאלו בשמי, אעשנו, למען יכבד האב בבנו. כי תשאלו דבר בשמי, אני אעשנו." יש כאלה שבטעות מייחסים לפסוק זה את האמונה כי להגיד "בשם ישוע" בסוף כל תפילה מביא את התוצאה שאלוהים תמיד נענה לבקשותינו. במהותו זוהי התייחסות לביטוי "בשם ישוע" כלנוסחת קסם. זה בהחלט לא לפי כתבי הקודש!

הכוונה לתפילה בשם ישוע המשיח היא שזוהי תפילה עם סמכות ובקשה מאלוהים האב לפעול ולהיענות לתפילותינו כיוון שאנו מתפללים בשם בנו ישוע. תפילה בשם ישוע אומרת את אותו הדבר כתפילה לפי רצונו של אלוהים, "וזה הוא ביטחוננו אליו, אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו. ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל, נדע גם זאת, כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו" (הראשונה ליוחנן 14-15: 5). תפילה בשם ישוע היא תפילה עבור דברים אשר יכבדו ויפארו את ישוע.

להגיד, "בשם ישוע" בסוף כל תפילה אינה נוסחת קסם. אם מה שאתה מבקש או אומר בתפילה לא כיבד את אלוהים ולא לפי רצונו, להגיד "בשם ישוע" יהיה חסר משמעות. תפילה כנה בשם ישוע ולכבודו זה מה שחשוב, לא ביטויים מסוימים בסוף תפילה. אלו לא המילים בתפילה אשר משנות, אלה המטרה מאחורי התפילה. תפילה עבור דברים אשר הם בהסכמה עם רצונו של אלוהים הינה מהות התפילה "בשם ישוע."


חזור לעמוד הבית בעברית


מה זה אומר להתפלל בשם ישוע? מדוע אנחנו אומרים "בשם ישוע" בסיום תפילותינו?