בעלי חיים בגן העדן, נשמה לבעלי חיים 

האם בעלי חיים ילכו לגן העדן? האם לבעלי חיים יש נשמה?שאלה: האם בעלי חיים ילכו לגן העדן? האם לבעלי חיים יש נשמה?

תשובה:
אין בכתובים לימוד ספציפי האם לבעלי חיים יש נשמה או אם הם יהיו בגן העדן. מכל מקום, אנו יכולים לקחת כמה עקרונות כלליים מהכתובים ולנסות ולשפוך קצת אור על הנושא. אלוהים נשף את נשמת החיים באדם (בראשית 2:7), ובבעלי החיים (בראשית 1:30; 6:17; 22, 7:15). ההבדל העיקרי בין האדם לבהמה הנו שהאדם נברא בדמותו ובצלמו של אלוהים (בראשית 26-27: 1). בעלי חיים לא נבראו בדמותו ובצלמו של אלוהים. להיברא בצלמו של אלוהים אומר להיות דומה לאלוהים זאת אומרת שבני האדם הם כמו אלוהים, מסוגלים לרוחניות, בעלי מחשבה, רגשות ורצון ויש להם את ההיבט של האנושי של המשכיות לאחר המוות. אם לבעלי חיים הייתה "נשמה" או היבט רוחני , זה היה חייב להיות שונה או באיכות ירודה יותר. הבדל זה מצביע שלבעלי חיים אין "נשמה" שממשיכה לאחר המוות.

עובדה אחרת שעלינו להתייחס אליה היא השאלה אם אלוהים ברא את בעלי החיים כחלק מתהליך היצירה שלו בבראשית. אלוהים ברא את בעלי החיים ואמר כי טוב (בראשית 1:25). לכן, אין סיבה מדוע לא יהיו בעלי חיים גם בארץ ובשמיים החדשים (התגלות 21:1). בעלי חיים יהיו בוודאי במשך מלכות אלף השנים (ישעיהו 65:25; 11:6). אי אפשר לומר בוודאות אם חלק מבעלי החיים האלה יהיו כאלה שכבר היו בבעלותנו בעבר. אנו יודעים שאלוהים הוא צדיק וכי כשנגיע לגן העדן אנו נמצא את עצמנו בהסכמה מוחלטת להחלטותיו בנושא זה. יהיו אשר יהיו.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם בעלי חיים ילכו לגן העדן? האם לבעלי חיים יש נשמה?