מוצא הגזעים 

מהו המוצא של הגזעים השונים?שאלה: מהו המוצא של הגזעים השונים?

תשובה:
הכתובים אינם מסבירים במפורש את המוצא של "הגזעים" או את הצבעים השונים של בני האדם. במציאות, קיים רק גזע אחד – גזע האנושות. בתוך גזע האנושות יש מגוון גדול של צבע עור ומאפיינים פיזיים שונים. ישנן ספקולציות שכאשר אלוהים בלבל את השפות במגדל בבל (בראשית 1-9: 11), הם גם יצר את המגוון הגזעי. זה אפשרי שאלוהים יצר שינויים גנטיים באנושות על מנת לעזור לאנשים לשרוד באזורים שונים, כמו לדוגמא האפריקנים "מצוידים" במטען גנטי המאפשר להם לשרוד את החום הגדול של אפריקה. לפי השקפה זו, אלוהים בלבל את השפות ובכך גרם לאנושות להבדל מבחינת שפות, ולאחר מכן יצר את ההבדלים הגזעיים הגנטיים השונים כך שהקבוצות הגזעיות השונות התיישבו באזורים גיאוגרפיים שונים. בעוד זה אפשרי, אין בסיס מקראי מפורש להשקפה זו. הגזעים/ צבע העור של האנושות אינם מוזכרים בהקשר למגדל בבל.

ההסבר הטוב ביותר הינו שאדם וחווה היו בעלי גנים שיכלו ליצור צאצאים שחורים, חומים ולבנים (וכל מה שבניהם). זה יהיה דומה לזוגות מעורבים אשר ילדיהם שונים לגמרי בצבעים אחד מהשני. מאחר שאלוהים באופן ברור רצה שבריאתו תהיה מגוונת בהופעתה, זה נראה הגיוני שאלוהים ייתן לאדם ולחווה את האפשרות ליצור ילדים עם צבע עור שונה. מאוחר יותר, השורדים היחידים מהמבול היו נוח ואשתו, שלושת בניו של נוח ונשותיהם. שמונה אנשים ביחד (בראשית 7:23). יכול להיות שנשותיהם של שם, חם או יפת היו מגזעים שונים. זה גם אפשרי שאשתו של נוח הייתה מגזע שונה מאשר נוח. אולי כל השמונה היו מגזעים מעורבים, שזה אומר שהם יכלו להיות בעלי גנים ליצור ילדים מגזעים שונים. יהיה ההסבר אשר יהיה, ההיבט החשוב ביותר של שאלה זו הינו שכולנו מאותו הגזע, כולם נבראו ע"י אותו אלוהים וכולנו נבראנו לאותה המטרה.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהו המוצא של הגזעים השונים?