דת מאורגנת 

מדוע אני צריך להאמין בדת מאורגנת?שאלה: מדוע אני צריך להאמין בדת מאורגנת?

תשובה:
המילון מציע את ההגדרה הבאה למושג "דת"- “אמונה באלוהים או אלילים שצריך לעבוד אותם, בדרך כלל מובע דרך התנהגות או טקסיות; או כל שיטה ספציפית של אמונה, עבודה וכו'. לעתים קרובות מערב קוד של אתיקה.” לאור הגדרה זו, הכתובים כן מדברים על דת מאורגנת. בהרבה מקרים המטרה וההשפעה של "דת מאורגנת" אינו משהו שאלוהים מרוצה ממנו. מובאות למטה כמה דוגמאות היכן שדת מאורגנת מתוארת.

בראשית 1-9: 11 כנראה המקרה הראשון של דת מאורגנת, צאצאיו של נוח התארגנו לבנות מגדל בהשפעת האמונה שהם יכולים לבנות מגדל גבוה מספיק ובכך יוכלו להינצל. הם האמינו שהאחדות שלהם הייתה חשובה יותר מיחסיהם עם אלוהים. אלוהים התערב בלבל את השפות, ובכך הפסיק את פעילותה של דת זו.

שמות 6 והלאה: אלוהים נתן הבטחות לאברהם בקשר ליחסים מיוחדים שיהיו בין צאצאיו לאלוהים. מכל מקום אנו רואים "ארגון" עבור האומה מתחילת שמות ודרך ההיסטוריה של ישראל. עשרת הדיברות, סוכות, הקרבת הקרבנות וכו. כל זה היה מאורגן ע"י אלוהים ועל הישראלים היה לשמור זאת. אולם רבים לא הבינו את מטרתו של אלוהים ועבדו את האלמנטים ולא את אלוהי האמת עצמו. הברית החדשה מלמדת אותנו שהתוצאה של דת זו הייתה להדריך את העם לישוע (אל הגלטיים 3; אל הרומיים 7).

ספר שופטים והלאה: בני ישראל התנסו בהרבה קונפליקטים ואחד מהם היה דת מאורגנת. הדוגמאות כוללות: עבודת הבעל (שופטים 6; מלכים א' 18); דגון (שמואל א' 5); מולך (מלכים ב' 23:10). אלוהים השתמש בדת על מנת להראות את כוחו בהכנעתה.

הבשורות: הפרושים והצדוקים ייצגו דת מאורגנת בזמנו של ישוע. ישוע באופן עיקבי הטיף נגד לימוד השקר שלהם וסגנון החיים הצבוע שניהלו. רבים מהם עזבו את הדת המאורגנת – שאול לדוגמה.

האיגרות: היו קבוצות מאורגנות אשר ערבבו את הבשורות עם רשימות של עשה ואל תעשה. הם גם התכוונו ללחוץ על המאמינים על מנת לקבל את דתם החדשה. אל הגלטיים ואל הקוליסים מזהירים נגד תופעה זו.

התגלות: גם בסוף הזמנים, דת מאורגנות תשפיע על העולם כפי שצורר המשיח יקים דת עולמית אחת.

ברוב המקרים התוצאה הסופית של "דת מאורגנת" מרוחקת מכוונתו של אלוהים. מכל מקום, כתבי הקודש מדברים על מאמינים מאורגנים אשר הנם חלק מתכניתו של אלוהים. הוא קורא להם קהילות. התיאור במעשי השליחים ובשאר האיגרות מספק את הדרך שעל הקהילה להיות מאורגנת ועצמאית. ארגון מוביל להגנה, פרודקטיביות, ובישור (מעשי השליחים 41-47: 2).

במקרה זה אנו מעדיפים לקרוא לזאת "יחסים מאורגנים.” אין תכנית להגיע לאלוהים (הוא הגיע אליהם); אין גאווה (את הכל מקבלים בחסד). אין צורך בתחרות על מנהיגות (ישוע הוא הראש- אל הקולוסים 1:18). אין צורך בדעות קדומות (כולנו אחד במשיח – אל הגלטיים 3:28). אין בעיה להיות מאורגן. ללכת אחרי דת זו בעיה.


חזור לעמוד הבית בעברית


מדוע אני צריך להאמין בדת מאורגנת?