פעם נושע תמיד נושע 

פעם נושע, תמיד נושע?שאלה: פעם נושע, תמיד נושע?

תשובה:
כאשר אדם נושע האם הוא תמיד נושע? כאשר אנשים מכירים בישוע כמושיעם האישי, הם נכנסים לתוך מערכת יחסים עם אלוהים אשר מבטיחה שישועתם מוגנת לנצח. בכתובם קיימים מספר פסוקים אשר מצהירים על עובדה זו. א) באל הרומיים 8:30 מוצהר, "ואת אשר יעדם מקדם, אותם גם קרא; ואת אשר קראם, אותם גם הצדיק; ואת אשר הצדיקים, אותם גם פאר." פסוק זה אומר לנו שמהרגע שאלוהים בחר בנו זה כבר כאילו שאנחנו מתפארים בנוכחותו בשמים. אין שום דבר שיכול למנוע ממאמין מלבטוח בעובדה כי הוא יתפאר עם אלוהים יום אחד וזאת הסיבה שאלוהים כבר יעד זאת מקדם. כאשר אדם מוצדק, הישועה שלו מובטחת – הוא מוגן כאילו שהוא כבר התפאר בשמים.

ב) שאול השליח שואל שתי שאלות מכריעות באל הרומיים 34-33: 8 "מי יענה בבחירי אלוהים? הן אלוהים הוא המצדיק. ומי הוא יאשימם? הן המשיח אשר מת, וביותר, אשר נעור מעם המתים, הוא לימין האלוהים והוא יפגיע בעדנו" מי יכול לקטרג על אלה שנבחרו ע"י אלוהים? אף אחד אינו יכול בגלל שישוע המשיח הוא הסנגור. מי יאשים אותנו? אף אחד, בגלל שישוע, האחד שמת עבורנו, הוא זה שהואשם. לנו יש גם את הסנגור וגם את השופט כמושיענו.

ג) מאמינים נולדים מחדש (מתחדשים) כאשר הם מאמינים (בשורת יוחנן 3:3; טיטוס 3:5). עבור מאמין על מנת לאבד את ישועתו הוא יצטרך להיות "לא-מחודש." הכתובים אינם מספקים הוכחות לכך שהלידה החדשה יכולה להתבטל. ד) רוח הקודש שוכן בכל המאמינים (בשורת יוחנן 14:17; אל הרומיים 8:9) ומשייך את כל המאמינים לגוף המשיח (הראשונה אל הקורינתיים 12:13). עבור מאמין על מנת להיות "לא-נושע", השכינה צריכה להילקח ממנו והוא מתנתק מגוף המשיח.

ה) בבשורת יוחנן 3:15 נאמר כי למאמין בישוע יהיו "חיים נצחיים." אם אתה מאמין בישוע והיום ויש לך חיים נצחיים, אבל יש סיכוי שתאבד אותם מחר, אז זה אף פעם לא היה "נצחי." לפיכך אם אתה מאבד את הישועה שלך, ההבטחה של חיים נצחיים כפי שהיא מופיעה בכתובים הינה טעות. ו) הטיעון המסכם הינו, אני חושב שכתבי הקודש אומרים את זה בצורה הכי טובה, "ובטוח אנוכי, כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות, לא ההווה ולא העתיד, לא הרום ולא העומק ולא כל ברייה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלוהים אשר היא במשיח ישוע." (אל הרומיים 39-38: 8). זכור, אותו האלוהים אשר הושיע אותך הוא אותו האלוהים אשר ישמור אותך. כשאנו נושעים אנו נושעים לעולם. הישועה שלנו בטוחה ומובטחת לנצח!


חזור לעמוד הבית בעברית


פעם נושע, תמיד נושע?