מאמינים מצייתים לחוקי המדינה 

האם מאמינים צריכים לציית לחוקי המדינה?שאלה: האם מאמינים צריכים לציית לחוקי המדינה?

תשובה:
באל הרומיים 1-7: 13 נאמר: "כל נפש תיכנע לגדולת הרשויות. כי אין רשות כי אם מאת האלוהים, והרשויות הנמצאות על יד אלוהים נתמנו. לכן כל המתקומם לרשות מורד הוא בציווי האלוהים, והמורדים ישאו את דינם. כי השליטים אינם לפחד למעשים הטובים, כי אם להרעים. ועל כן, אם רצונך שלא תירא מן הרשות? עשה הטוב והיה לך שבח ממנה; כי משמשת אלוהים היא לטוב לך. אך אם הרע תעשה, ירא; כי לא לחינם חגורת חרב היא, כי משמשת אלוהים היא, נוקמת בקצף מכל עושה הרע. על כן עלינו להיכנע, לא לבד בעבור הקצף, כי גם בעבור דעת חובתנו. כי לזאת אף משלמים אתם את המס; כי משרתי אלוהים המה, השוקדים על זאת. לכן תנו לכל איש כחובתכם: המס לאשר לו המס; והמכס לאשר לו המכס; והמורא לאשר לו המורא; והכבוד לאשר לו הכבוד."

הקטע הנ"ל הינו ברור בהחלט. אנחנו צריכים לציית לשלטון אשר אלוהים שם מעלינו. אלוהים ברא ממשלה על מנת לייסד צדק, להעניש את הרע ולקדם צדק (בראשית 9:6; הראשונה לקורינתיים 14:33; אל הרומיים 12:8), אנו צריכים לציית לשלטון בכל דבר- תשלום מיסים, ציות לתקנות וחוקים, הבעת כבוד וכו'. אם איננו עושים זאת אנו מראים באופן אולטימטיבי חוסר כבוד כלפי אלוהים, כיוון שהוא זה ששם את השלטונות מעלינו. כאשר השליח שאול כתב אל הרומיים 1-7: 13, הוא היה תחת השלטון הרומאי, בתקופת שלטונו של נרון, אולי אחד השליטים המושחתים ביותר מבין כל השליטים הרומאיים. למרות זאת שאול עדיין מכיר בכך שהוא נמצא תחת שלטון זה. איך אנחנו יכולים לנהוג אחרת?

השאלה הבאה הנה: "האם יש זמן שבו איננו צריכים לציית לחוקי המדינה?" יש למצוא את התשובה לשאלה זו במעשי השליחים 27-29: 5, "ויביאו אותם ויעמידום לפני הסנהדרין. וישאלם הכוהן הגדול לאמור: הלא צווה צוינו עליכם לבלתי למד בשם הזה? והנה מלאתם את ירושלים תורתכם ותחפצו להביא עלינו את דמי האיש הזה. ויען פטרוס והשליחים ויאמרו: הלא עלינו להקשיב בקול אלוהים מלהקשיב בקול בני אדם." מקטע זה אנו יכולים לראות באופן ברור כי כל עוד חוקי הארץ אינם נוגדים לחוקי אלוהים, אנו צריכים לציית להם. ברגע שחוקי הארץ סותרים את מצוות אלוהים, עלינו לא לציית לחוקי המדינה, ולציית למצוות אלוהים. מכל מקום, אפילו במקרים כאלה עלינו להכיר בסמכות של השלטון מעלינו. דבר זה מודגם בעובדה שפטרוס ויוחנן לא מחו על כך שהולקו, ובמקום זאת שמחו כי זכו לסבול כשצייתו לאלוהים (מעשי השליחים 40-42: 59).


חזור לעמוד הבית בעברית


האם מאמינים צריכים לציית לחוקי המדינה?