שמים חדשים ארץ חדשה 

מהם השמים החדשים והארץ החדשה?שאלה: מהם השמים החדשים והארץ החדשה?

תשובה:
לאנשים רבים יש תפיסה מוטעית על מהם השמים באמת. ספר התגלות פרקים 21-22 מביא לפנינו תמונה מפורטת של השמים החדשים והארץ החדשה. לאחר סוף העיתים, השמים והארץ הנכוחים יעברו ויוחלפו ע"י השמים והארץ החדשים. מקום השכינה הנצחי של המאמינים יהיה בארץ החדשה. הארץ החדשה הנה "השמים" אשר עליהם נבלה את הנצח. זוהי הארץ החדשה אשר עליה תשכון ירושלים החדשה, העיר הנצחית. על הארץ החדשה יהיו שערי פנינים ורחובות זהב.

השמים- הארץ החדשה- הינם מקומות פיזיים אשר בהם נשכון בגופנו המפואר (ראה הראשונה אל הקורינתיים 35-58: 15). הרעיון של שמים "בעננים" אינו מבוסס על פי כתבי הקודש. הרעיון שאנחנו נהיה "נשמות אשר יצופו סביב השמים" גם הוא אינו מבוסס על פי כתבי הקודש. השמים אשר המאמינים יתנסו בהם יהיו פלנטה חדשה ומושלמת אשר בה הם ישכנו. השמים והארץ החדשים יהיו משוחררים מחטא, רוע, מחלות, סבל ומוות. כנראה שהם יהיו דומים מאוד לארץ הנוכחית שלנו, או אולי בריאה מחודשת של הארץ הנוכחית שלנו – אולם ללא קללה וחטא.

מה בקשר לשמים החדשים? חשוב לזכור שבמחשבה עתיקה, "שמים" מתייחסים לרקיע ולחלל חיצוני, כמו גם לממלכה שבה אלוהים שוכן. אם כך, כאשר ישנה התייחסות בהתגלות 21:1 לשמים החדשים, זה בודאי מצביע כי העולם כולו יברא, ארץ חדשה, שמים חדשים, חלל חיצון חדש. נראה כאילו "שהשמים" של אלוהים יבראו מחדש גם כן, כדי לתת "התחלה רעננה" בין אם פיזית או רוחנית. האם תהיה לנו כניסה לשמים החדשים בנצח? אפשרי ... אבל יהיה עלינו לחכות על מנת לגלות זאת! מי ייתן ונרשה לדבר אלוהים לעצב את ההבנה שלנו על השמים!


חזור לעמוד הבית בעברית


מהם השמים החדשים והארץ החדשה?