מעולם לא שמעו את הבשורה 

מה קורה לאנשים אשר לא הייתה להם הזדמנות לשמוע על ישוע?שאלה: מה קורה לאנשים אשר לא הייתה להם הזדמנות לשמוע על ישוע?

תשובה:
כל אדם חייב לתת דין וחשבון לפני אלוהים גם "אם שמע עליו" או לא. כתבי הקודש אומרים לנו שאלוהים גילה את עצמו דרך הטבע (אל הרומיים 1:20) ובלבבם של אנשים (קוהלת 3:11). הבעיה היא שבני האדם חוטאים; ודוחים את המידע על אלוהים ומורדים נגדו (אל הרומיים 21-23: 1).אילולא חסדו של אלוהים, הוא היה מוסר את כולנו לתשוקות של ליבנו החוטא, ומרשה לנו לגלות שאנו חסרי תועלת ואומללים ללא חיים אתו. ואכן את זאת הוא עושה לאלה אשר דוחים אותו (אל הרומיים 24-32:1).

במציאות, אין זה העניין שכמה אנשים לא שמעו על אלוהים. אלא שהבעיה נובעת מכך שהם דחו את מה שהם שמעו ומה שכבר ראו בטבע. בספר דברים 4:29 נכתב, “ובקשתם משם את יהוה אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך.” פסוק זה מלמד על העיקרון החשוב: כל מי שבאמת מחפש אחרי אלוהים ימצא אותו. אם אדם באמת משתוקק להכיר את אלוהים, אלוהים יגלה את עצמו אליו.

הבעיה היא, “אין משכיל אין דורש את אלוהים" (אל הרומיים 3:11). בני האדם דחו את הידע על אלוהים אשר מיוצג ע"י הטבע ובלבבם, ובמקום זאת מחליטים לעבוד את "האלילים" שהם בעצמם יצרו. זה מגוחך לדון על ההגינות של אלוהים ששולח לגהינום מישהו אשר מעולם לא ניתנה לו הזדמנות לשמוע את בשורת המשיח. בני האדם אחראים בפני אלוהים למה שהוא כבר גילה להם. כתבי הקודש טוענים שבני האדם דוחים את הידע, ולכן אלוהים שהוא צדיק שופט אותם לגהינום.

במקום לדון על גורלם של אלה אשר מעולם לא שמעו את הבשורה, אנו, כמאמינים, צריכים לעשות ככל יכולתנו על מנת להבטיח שהם ישמעו. אנו נקראים להפיץ את הבשורה לכל האומות (מתי 19-20: 28; מעשי השליחים 1:8). העובדה שאנו מכירים אנשים אשר דוחים את הידע שאלוהים גילה להם דרך הטבע צריכה לתת לנו מוטיבציה להצהיר על החדשות הטובות של ישועה דרך ישוע המשיח. רק דרך קבלת הבשורה על חסדו של אלוהים דרך ישוע המשיח יכולים בני האדם להיוושע מחטאיהם ולהינצל מנצח שבו יהיו מופרדים מאלוהים בגהינום.

אם אנו מניחים שאלה שמעולם לא שמעו את הבשורה יזכו לרחמים מאלוהים, אזי נעמוד בפני בעיה חמורה. אם אנשים אשר מעולם לא שמעו את הבשורה נושעים ... אז אנו צריכים להבטיח שאף אחד לא ישמע את הבשורה. הדבר הנורא ביותר שאנו יכולים לעשות יהיה לבשר את הבשורה למישהו אשר ידחה אותה. אם זה יקרה, האדם הזה הזה יואשם. אנשים אשר לא שמעו את הבשורה חייבים להישפט אחרת לא תהיה לנו שום מוטיבציה לבשר את הבשורה. מדוע להסתכן בכך שאנשים ידחו את הבשורה ובכך יגרמו לעצמם להיות מואשמים – כאשר בעבר הם יכלו להיוושע כיוון שהם מעולם לא שמעו את הבשורה?


חזור לעמוד הבית בעברית


מה קורה לאנשים אשר לא הייתה להם הזדמנות לשמוע על ישוע?