מתנות רוחניות על טבעיות 

האם מתנות רוחניות על טבעיות הנם עבור ימינו?שאלה: האם מתנות רוחניות על טבעיות הנם עבור ימינו?

תשובה:
ראשית, חשוב לנו להכיר בכך שאין זו שאלה אם אלוהים עדיין מבצע נסים כיום. יהיה זה אווילי ולא עפ"י הכתובים להצהיר שאלוהים אינו מרפא אנשים, מדבר אל אנשים ופועל באותות נסים ונפלאות בימינו. השאלה היא אם המתנות הרוחניות העל טבעיות, אשר מתוארות בעיקר בראשונה אל הקורינתיים פרקים 12-14, עדיין פעילות בקהילה היום. זוהי גם אינה שאלה האם רוח הקודש "יכול" לתת למספר אנשים מתנות על טבעיות. השאלה היא "האם" רוח הקודש עדיין מחלק את המתנות העל טבעיות היום. מעל הכל, אנו בהחלט מכירים בכך שרוח הקודש חופשי לחלק מתנות כפי רצונו (הראשונה אל הקורינתיים 7-11: 12).

במעשי השליחים ובאיגרות, רובם של הנסים בוצעו ע"י השליחים ואלה שהיו מקורבים אליהם. בשנייה אל הקורינתיים 12:12 מובאת הסיבה מדוע, “הן אותות השליח נעשו בקרבכם בכל סבלנות באותות ובמופתים ובגבורות.” אם כל מאמין בישוע יצויד ביכולות לבצע נסים ונפלאות – אזי אלה לא היו יכולים להיות רק סימני הזהות של השליחים. במעשי השליחים 2:22 נאמר לנו שלזכותו של ישוע נזקפו גבורות מופתים ואותות. באותה מידה גם השליחים "סומנו" כשליחים האמתיים מאלוהים וזאת ע"י הנסים שהם ביצעו. במעשי השליחים 14:3 מתואר כי מסר הבשורה "מאושר" ע"י הנסים ששאול ובר- נבא ביצעו.

הראשונה אל הקורינתיים 12-14 עוסקת בעיקר בנושא של מתנות הרוח. נראה מהטקסט שלעתים ניתנו למאמינים "רגילים" מתנות רוחניות על טבעיות (28-30; 8-10: 12). אולם לא נאמר לנו כמה רגילה הייתה פעולה זו. ממה שכבר למדנו למעלה, שהשליחים היו "מסומנים" ע"י אותות ומופתים, נראה כאילו מתנות רוחניות על טבעיות אשר ניתנו למאמינים "רגילים" היו היוצא מן הכלל, לא הכלל. מחוץ לשליחים ולמקורביהם, אין בשום מקום בברית החדשה אשר מציין בבירור כי יחידים ביצעו נסים ומופתים דרך הרוח.

חשוב גם להכיר בכך שלקהילה הראשונה לא היה את הכתובים בשלמותם, כפי שיש לנו כיום (השנייה לטימותיאוס 16-17: 3). לפיכך, מתנות הנבואה, ידע, חכמה וכו' היו נחוצות על מנת שהמאמינים הראשונים ידעו את מה שאלוהים דורש מהם. מתנת הנבואה אפשרה למאמינים להעביר את האמת החדשה על התגלות אלוהים. עתה כשהתגלותו של אלוהים הושלמה בכתובים, אין צורך יותר במתנות עבור "ההתגלות", לפחות לא באותה מידה כפי שהן הופיעו בברית החדשה.

אלוהים מרפא אנשים באופן נסי גם היום. אלוהים עדיין מדבר אלינו היום, אם בקול רם, בלבנו, או דרך התרשמויות ורגשות. אלוהים עדיין פועל דרך נסים נפלאות, סמנים ומופתים – ולעתים הוא מפעיל את הנסים האלה דרך המאמינים. מכל מקום, מה שתיארנו אינם בהכרח מתנות על טבעיות של הרוח. המטרה העיקרית של המתנות העל טבעיות הייתה להוכיח שהבשורה היא אמת וכי השליחים היו באמת שליחיו של אלוהים. כתבי הקודש אינם אומרים בבירור שהמתנות העל טבעיות של הרוח חדלו, אולם הם נותנים לנו יסוד להאמין מדוע לא יהיה צורך בהם כיום.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם מתנות רוחניות על טבעיות הנם עבור ימינו?