מלכות אלף השנים 

מהי מלכות אלף השנים, והאם עלי להבין זאת באופן מילולי?שאלה: מהי מלכות אלף השנים, והאם עלי להבין זאת באופן מילולי?

תשובה:
מלכות אלף השנים הנה מלכותו של ישוע המשיח בארץ . ישנם כאלה שמתרגמים את אלף השנים בצורה אלגורית. ואחרים שמבינים את מלכות אלף השנים כתיאור ציורי בלבד של "תקופת זמן ארוכה.” כתוצאה מכך ישנם כאלה שאינם מצפים לשליטתו הפיזית של ישוע המשיח בארץ. מכל מקום, שש פעמים בהתגלות 2-7: 20, נכתב על מלכות אלף השנים באופן ספציפי ובהרחבה. אם אלוהים היה חפץ שנבין זאת רק "כתקופה ארוכה של זמן,” הוא היה יכול לעשות זאת בקלות ללא הזכרה מפורשת ומורחבת של מסגרת הזמן המדויק.

כתבי הקודש אומרים לנו שכאשר ישוע יחזור לארץ הוא ישים את עצמו כמלך בירושלים, כשישב על כיסא דוד (לוקס 32-33: 1). הבריתות שניתנו לעם ישראל והן ללא תנאים דורשות את חזרתו המילולית הפיזית של ישוע על מנת להקים את ממלכתו. הברית בין הביתרים עם אברהם מבטיחה את הארץ לעם ישראל, לצאצאיו וכן שליט וברכה רוחנית. (בראשית 1-3: 12). הברית הבאה מבטיחה לישראל שיקום, חזרה ויישוב הארץ (דברים 1-10: 30). הברית עם דוד מבטיחה לישראל סליחה- ובדרך זו האומה תוכל להתברך (ירמיהו 31-34: 31).

בביאתו השנייה של ישוע, יתגשמו הבריתות האלה כאשר עם ישראל יתקבץ ויחזור מן מהגולה (מתי 24:31), יאמין (זכריה 10-14: 12), וישב בארץ תחת שלטונו של ישוע המשיח. כתבי הקודש מדברים על התנאים הסביבתיים במשך מלכות אלף השנים כמושלמים באופן פיזי ורוחני. זה יהיה זמן של שלום (מיכה 2-4: 4; ישעיהו 17-18: 32); אושר (ישעיהו 10, 7: 61) נחמה (ישעיהו 1-2: 40); אין עוני (עמוס 13-15: 9) או מחלה (יואל 28-29: 2). כתבי הקודש גם אומרים לנו שרק המאמינים יוכלו להיכנס למלכות אלף השנים. עקב זאת, זה יהיה זמן של צדק מוחלט (מתי 25:37; תהילים 3-4: 23); צייתנות (ירמיהו 31:33); קדושה (ישעיהו 35:8); אמת (ישעיהו 65:16); ומלוא רוח הקודש (יואל 28-29: 2). ישוע ישלוט כמלך (ישעיהו 3-7: 9; 1-10: 11), עם דוד כמושל (ירמיהו 21, 17, 15: 33; עמוס 9:11). בני אצולה ומושלים גם הם ישלטו (ישעיהו 32:1; מתי 19:28). ירושלים תהיה המרכז הפוליטי של העולם (זכריהו 8:3).

בהתגלות 2-7: 20 ניתן באופן פשוט הזמן המדויק של מלכות אלף השנים. גם ללא פרקים אלה, ישנם אין ספור הצהרות לשליטתו של המשיח בארץ. ההתגשמות של רבות מבריתותיו של אלוהים והבטחותיו מסתמכות על מלכות בעתיד באופן מילולי ופיזי. לפיכך אין בסיס מוצק לדחות את ההבנה המילולית של מלכות אלף השנים ואורכה.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי מלכות אלף השנים, והאם עלי להבין זאת באופן מילולי?