נישואין ללא מאמין 

האם זה נכון למאמין לצאת או להינשא למי שאינו מאמין?שאלה: האם זה נכון למאמין לצאת או להינשא למי שאינו מאמין?

תשובה:
בשנייה אל הקורינתיים 6:14 נאמר, "אל תהיו מושכי עול זר עם חסרי אמונה כי איזו שותפות יש לצדקה עם העול ואיזו התחברות לאור עם החושך." בעוד הקטע אינו מזכיר באופן ספציפי נישואין, לבטח יש לו השלכות לנישואין. הקטע ממשיך ואומר, "ואי זה הסכמה למשיח עם בליעל? או מה חלק המאמין עם שאיננו מאמין? ואי זה דבק יש להיכל אלוהים עם האלילים? כי אתם היכל אלוהים חיים; כמו שאמר האלוהים: ושכנתי והתהלכתי בתוכם; והייתי להם לאלוהים והם יהיו לי לעם. על כן צאו מתוכם והברו, נאום ה', וטמא אל תגעו; ואני אקבץ אתכם" (השנייה אל הקורינתיים 15-17: 6).

כתבי הקודש ממשיכים ואומרים, ”אל נא תתעו! חברת אנשים רעים משחתת מדות טובות" (הראשונה אל הקורינתיים 15:33). כל יחס אינטימי עם לא מאמין יכול להפוך במהירות ובקלות למשהו אשר יעכב את הליכתך עם המשיח. אנו נקראים לבשר לאובדים אולם לא להיות איתם ביחסים אינטימיים. אין שום דבר רע ביחסי חברות איכותיים עם לא מאמינים – אולם זה צריך להיות הגבול. אם היית יוצא עם לא מאמין, מה בכנות הייתה העדיפות שלך, לנהל איתם רומן או לקרב אותם למשיח? אם היית נשוי ללא מאמין, כיצד שניכם הייתם מטפחים אינטימיות רוחנית בנישואין שלכם? כיצד אפשר לבנות נישואין איכותיים אם אינכם מסכימים בנושא החשוב ביותר בעולם – ישוע המשיח?


חזור לעמוד הבית בעברית


האם זה נכון למאמין לצאת או להינשא למי שאינו מאמין?