תוחלת חיים ארוכה בבראשית 

מדוע אנשים בספר בראשית האריכו ימים?שאלה: מדוע אנשים בספר בראשית האריכו ימים?

תשובה:
מדוע בפרקים הראשונים של ספר בראשית האריכו האנשים ימים הנו בגדר תעלומה. קיימות תיאוריות רבות של חוקרים מקראיים ומדענים. אילן היוחסין בבראשית 5 מראה את השושלת האלוהית של אדם – השושלת אשר מתוכה יקום המשיח בסופו של דבר. כנראה שאלוהים ברך את השושלת הזו בחיים ארוכים במיוחד כתוצאה מאלוהותו ומצייתנותו. בעוד שזהו הסבר אפשרי, הכתובים בשום מקום אינם מגבילים את אריכות הימים של אלה שמוזכרים בבראשית פרק 5. יותר מכך, חוץ מאשר חנוך, בראשית פרק 5 אינו מזהה אף אחד מאנשים אלה כאדם אלוהי במיוחד. כנראה שבאותה תקופה כולם חיו מאות שנים. וכנראה שכמה גורמים תרמו לכך.

בראשית 6-7: 1 מזכיר מים "מעל הרקיע", חופה של מים הקיפה את הארץ. מים אלה שהקיפו את הארץ כנראה שיצרו את "אפקט החממה" על הארץ כולה, ובכך מנעו את הקרינה שכעת מכה את הארץ. כתוצאה מכך נוצרו התנאים האידיאלים בארץ. זה נראה הגיוני במיוחד כשאנו רואים שתוחלת החיים החלה להתכווץ לאחר המבול. בראשית 7:11 כנראה מציין שבזמן המבול חופת המים כנראה נשפכה על הארץ וסיים בכך את תנאי החיים האידיאלים. השווה את הגילאים לפני המבול (בראשית 1-32: 5) לגילאים לאחר המבול (בראשית 10-32: 11).

גורם נוסף שעלינו להתייחס אליו הינם הדורות הראשונים לאחר הבריאה, הקוד הגנטי האנושי עדיין לא פיתח הרבה פגמים. אדם וחוה נבראו מושלמים. כנראה שהיו להם נוגדנים למחלות ומגפות. הצאצאים שלהם בוודאי ירשו יתרונות אלה, אף על פי שאולי ברמה נמוכה יותר, במשך הזמן כתוצאה מחטאו של האדם הקוד הגנטי הפך להיות יותר ויותר פגום ובני האדם הפכו חשופים יותר למוות ומחלות. זה השפיע בצורה דרסטית על הפחתת תוחלת החיים.


חזור לעמוד הבית בעברית


מדוע אנשים בספר בראשית האריכו ימים?