דע מהו חטא 

כיצד אני יכול לדעת שמשהו הוא חטא?שאלה: כיצד אני יכול לדעת שמשהו הוא חטא?

תשובה:
ישנם שני נושאים אשר נכללים בשאלה זו. 1) ישנם מעשים אשר כתבי הקודש מגדירים באופן מפורש כחטא. דוגמאות לרשימה כזאת נכללים ב: משלי 16-19: 6; אל הגלטיים 19-21: 5; הראשונה אל הקורינתיים 9-10: 6. ללא כל ספק כתבי הקודש מציגים את פעולות החטא כדברים אשר אלוהים מתנגד להם. רצח, ניאוף, שקר, גניבה וכו'. אין ספק שהכתובים מתארים דברים אלו כחטא.

2) הנושא הקשה יותר הנו הקביעה מהי ההגדרה של חטא אשר כתבי הקודש אינם מזכירים. כאשר כתבי הקודש אינם כוללים נושא מסוים, קיים עקרון כללי בדבר אלוהים אשר מנחה אותנו. א) כאשר אין סימוכין מקראיים מסוימים, זה טוב לשאול, לא אם משהו מסוים אינו בסדר, אלא אם הוא בטוח טוב. כתבי הקודש אומרים, לדוגמא, "התהלכו בחכמה" (אל הקולוסים 4:5). מעט הימים שיש לנו בארץ הם קצרים ויקרים בהשוואה לנצח, ועלינו לעולם לא לבזבז את הזמן בדברים אנוכיים, אלא להשתמש בו "כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצורך" (אל האפסיים 4:29).

ב) מבחן טוב על מנת לקבוע אם אנחנו בכנות, במצפון נקי, נוכל לבקש מאלוהים לברך ולהשתמש בפעילות המסוימת הזאת למטרותיו הטובות. "לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו, את הכל עשו לכבוד אלוהים." (הראשונה אל הקורינתיים 10:31). אם יש מקום לספק אם זה משביע את רצון אלוהים, אז הכי טוב לוותר על זה. "וכל אשר נעשה מבלי אמונה חטא הוא" (אל הרומיים 14:23), ג) אנו צרכים לזכור שגופינו, כמו גם נשמותינו, נפדו והם שייכים לאלוהים. "או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקודש השוכן בקרבכם, אשר קבלתם מאת האלוהים, וכי לא לעצמכם אתם? כי במחיר נקניתם, על כן כבדו את האלוהים בגופכם וברוחכם, אשר לאלוהים המה" (הראשונה אל הקורינתיים 19,20: 6). אמת נפלאה זו צריכה להיות בעלת השפעה על מה שאנחנו עושים ולאן שאנחנו הולכים עם גופינו.

ד) עלינו להעריך את פעולותינו לא רק בהקשר לאלוהים אלה גם בהקשר של השפעתם על משפחתנו, חברינו ואנשים אחרים באופן כללי. גם כשמשהו מסוים לא יכאיב לנו באופן אישי, יש לו השפעה מזיקה על מישהו אחר, זוהי עוולה. "טוב שלא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תעשה דבר, אשר יתנגף בו אחיך או יכשל או יחלש ... ועלינו החזקים לשאת חלשות הכושלים ואל נבקש הנאת עצמנו" (אל הרומיים 14:21; 15:1). ה) לבסוף זכור, שישוע המשיח הוא אדונינו ומושיענו, ואין לשום דבר אחר רשות לקחת עדיפות על קבלת המוסכמות של רצונו. אין מנהג או בילוי, או שאיפה אשר אנחנו צריכים לתת להם עדיפות על חיינו – רק לישוע יש את הסמכות. "הכל הוא ברשותי, אך לא כל דבר יועיל. הכל הוא ברשותי, אך לא ישעבדני דבר" (הראשונה אל הקורינתיים 6:12). "וכל אשר תעשו הן במילין הן בפועל, עשו בשם האדון ישוע והודו לאלוהים אבינו על ידו" (אל הקולוסים 3:17).


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד אני יכול לדעת שמשהו הוא חטא?