דע האהבה 

כיצד אני יכול לדעת שאני מאוהב?שאלה: כיצד אני יכול לדעת שאני מאוהב?

תשובה:
הטבע האנושי שלנו מראה לנו שאנחנו מאוהבים וזה לא יותר מרק רגש. אנו מחליטים החלטות שמבוססות על הרגש שלנו, ואפילו נישאים בגלל שאנחנו מרגישים "מאוהבים." זוהי הסיבה שכמחצית מכל נישואין ראשונים מסתיימים בגירושין. כתבי הקודש מלמדים אותנו שאהבה אמיתית אינה רגש אשר יכול לבוא או ללכת, אלא החלטה. עלינו לא רק לאהוב את אלה שאוהבים אותנו, אבל עלינו לאהוב אפילו את אלה ששונאים אותנו, באותה הדרך שהמשיח אהב אל אלה שאינם אהובים (לוקס 6:35). "האהבה מארכת אף ועושה חסד, האהבה לא תקנא, האהבה לא תתפאר ולא תתרומם, לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשוב הרעה, לא תשמח בעולה, כי שמחתה עם האמת; את כל תשא, את כל תאמין, את כל תקווה ואת כל תסבול" (הראשונה אל הקורינתיים 4-7: 13).

אפשר להתאהב בקלות במישהו, אולם ישנן כמה שאלות שעלינו לשאול את עצמנו לפני שאנו מחליטים אם "רדאר האהבה" מדריך אותנו לכיוון הנכון. ראשית, האם האדם הזה מאמין, הכוונה האם הוא הקדיש את חייו למשיח ובוטח בו בלבד לישועתו? כמו כן, אם מישהו שוקל לתת את ליבו ורגשותיו לאדם אחד, הוא צריך לשאול את עצמו אם הוא מוכן לשים את האדם הזה מעל כל האנשים, ולשים את מערכת היחסים, כאשר נישאים רק באופן משני לאלוהים בלבד? כתבי הקודש אומרים לנו שכאשר שני אנשים נישאים, הם הופכים לבשר אחד (בראשית 2:24, מתי 19:5).

דבר נוסף שעלינו לשקול הנו, האם הוא מועמד מתאים להיות בן זוג פוטנציאלי. האם הם כבר שמו את אלוהים במקום הראשון והחשוב ביותר בחייהם? האם הם מסוגלים להקדיש את הזמן והאנרגיה לבנות את היחסים ואולי את הנישואין לנצח? אין אמת מידה שיכולה לקבוע מתי אנחנו מאוהבים במישהו, אולם חשוב להבחין אם אנחנו הולכים אחרי הרגשות שלנו או שאנחנו הולכים לפי רצונו של אלוהים בחיינו.


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד אני יכול לדעת שאני מאוהב?