לראות ולהכיר חברים ובני משפחה בשמים 

האם נהיה מסוגלים לראות ולהכיר את חברינו ובני משפחתנו בשמים?שאלה: האם נהיה מסוגלים לראות ולהכיר את חברינו ובני משפחתנו בשמים?

תשובה:
אנשים רבים מצהירים כי הדבר הראשון שהם ירצו לעשות כאשר יגיעו לשמים יהיה לראות חבריהם ואת אלה שהם אוהבים אשר נפטרו לפניהם. אני לא חושב שזה יהיה המקרה. כן, אני מאמין שנהיה מסוגלים לראות, להכיר ולבלות זמן במחיצת חברינו ובני משפחתנו בשמים. בנצח, יהיה המון זמן לעשות זאת. מכל מקום, אני לא חושב שזו תהיה המטרה העיקרית שלנו בשמים. אני מאמין כי אנחנו נהיה עסוקים בלהלל את אלוהים ונהנה מפלאי השמים יותר מאשר נרצה להתאחד קודם עם אהובינו.

כיצד עונים כתבי הקודש על השאלה אם נוכל לראות ולהכיר את אהובינו בשמים? כאשר בנו התינוק של דוד נפטר כתוצאה מחטאו של דוד עם בת-שבע, לאחר זמן האבל הצהיר דוד, "ועתה מת, למה זה אני צם? האוכל להשיבו עוד? אני הולך אליו והוא לא ישוב אלי" (שמואל ב' 12:23). דוד הניח שהוא יוכל לזהות את בנו בשמים, "...אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא" (הראשונה ליוחנן 3:2). בראשונה אל הקורינתיים 42-44: 15 מתוארת תחיית המתים "וכן גם בתחיית המתים הן יזרע גוף נפשי ויקום גוף רוחני. יש גוף נפשי ויש גוף רוחני."

כפי שגופינו הארציים נבראו מגופו של אדם (הראשונה אל הקורינתיים 15:47). ו"כאשר לבשנו דמות האדם אשר מעפר, כן נלבש גם דמות האדם אשר מן השמים ...כי מה שעתה לכליון לבוש ילבש אל כליון ואשר ימות לבוש ילבש אל מות" (הראשונה אל הקורינתיים 49,53: 15). אנשים רבים זיהו את ישוע לאחר תחייתו (יוחנן 21:12; 16,20: 20; הראשונה אל הקורינתיים 4-7: 15). אם כך, אם היה אפשר לזהות את ישוע בגוף התחייה שלו, אני לא רואה שום סיבה להאמין שגופנו יהיה שונה. להיות מסוגלים לראות את אהובינו הינו מראה נהדר של השמים – אולם השמים הם הרבה יותר מכך הם יותר על אלוהים, ופחות על רצונותינו שלנו. איזו שמחה זו תהיה להתאחד עם אלה שאנחנו אוהבים ולהלל את אלוהים ביחד עם אהובינו לאורך הנצח.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם נהיה מסוגלים לראות ולהכיר את חברינו ובני משפחתנו בשמים?