כס המשפט של המשיח 

מהו כס המשפט של המשיח?שאלה: מהו כס המשפט של המשיח?

תשובה:
באל הרומיים 10-12: 14 נאמר, "ואתה למה זה תדין את אחיך? או אתה, למה תבוז לאחיך? הלא כולנו עתידים לעמוד לפני כסא דין אלוהים, כי כתוב: חי אני, נאום ה', כי לא תכרע כל ברך וכל לשון תודה לאלוהים. הנה-נא כל אחד ממנו על נפשו יתן חשבון לאלוהים." בשנייה אל הקורינתיים 5:10 נאמר לנו, "כי כולנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח, למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו, אם טוב ואם רע." באותו ההקשר בשני הקטעים האלה, ברור שהם מתייחסים למאמינים, לא לאלה שאינם מאמינים. כס המשפט של המשיח, לפיכך, כולל מאמינים אשר צריכים לתת דין וחשבון עבור חייהם במשיח. כס המשפט של המשיח אינו קובע את הישועה; זה כבר נקבע ע"י קורבנו של ישוע עבורנו (הראשונה ליוחנן 2:2), ואמונתנו בו (יוחנן 3:16). כל חטאנו נסלחו ואנו לעולם לא נואשם בחטאים אלה (אל הרומיים 8:1). אנו לא צריכים לראות בכס המשפט של המשיח את משפטו של אלוהים על חטאינו אלא דווקא את אלוהים גומל לנו על חיינו. כן, כפי שהכתובים אומרים, אנו נצטרך לתת דין וחשבון על חיינו. חלק מזה בוודאי יהיה מענה לחטאים אשר ביצענו. מכל מקום, זו לא תהיה ההתמקדות העיקרית בכס המשפט של המשיח.

בכס המשפט של המשיח, המאמינים יתוגמלו בהתאם לדרך שבה הם שירתו את המשיח בנאמנות (הראשונה אל הקורינתיים 4-27: 9; השנייה לטימותיאוס 2:5). הדברים שכנראה נשפט עליהם יהיו כיצד צייתנו לשליחות הגדולה (מתי 18-20: 28), כיצד גברנו על החטא (אל הרומיים 1-4: 6), כיצד שלטנו על לשוננו (יעקוב 1-9: 3), וכו'. כתבי הקודש מדברים על המאמינים שמקבלים כתרים עבור דברים שונים בהתבסס על כיצד הם שירתו את המשיח בנאמנות (הראשונה אל הקורינתיים 4-27: 9; השנייה לטימותיאוס 2:5). הכתרים השונים מתוארים בשנייה אל טימותיאוס 2:5; השנייה אל טימותיאוס 4:8; יעקוב 1:12; הראשונה לפטרוס 5:4; והתגלות 2:10. יעקוב 1:12 הינו סיכום טוב לכיצד עלינו לחשוב על כס המשפט של המשיח, "אשרי האיש העומד בניסיונו, כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים, אשר הבטיח ה' לאוהביו."


חזור לעמוד הבית בעברית


מהו כס המשפט של המשיח?