צלם אלוהים 

מה הכוונה שהאדם נברא בדמותו ובצלמו של אלוהים (בראשית 26-27: 1)?שאלה: מה הכוונה שהאדם נברא בדמותו ובצלמו של אלוהים (בראשית 26-27: 1)?

תשובה:
ביום האחרון לבריאה, אמר אלוהים, "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" (בראשית 1:26). בכך הוא סיים את עבודתו עם "מגע אישי." אלוהים יצר את האדם מאפר ונתן לו חיים ע"י כך שנפח באפיו נשמת חיים (בראשית 2:7). לכן, האדם מיוחד בין כל יציריו של אלוהים ויש להם גם חלק חומרי (גוף) וגם גשמי (רוח/ נפש).

הכוונה ל"צלמו" "ודמותו" של אלוהים הנה, במונח פשוט נעשינו דומים לאלוהים. אדם לא דמה לאלוהים במשמעות שלאלוהים היה בשר ודם. הכתובים אומרים "שאלוהים הוא רוח" (יוחנן 4:24) ולפיכך קיים ללא גוף. מכל מקום, גופו של אדם היה בבואה לקיומו של אלוהים, הוא נברא בבריאות מושלמת ולא נועד למות.

צלם אלוהים מתייחס לחלק הרוחני באדם. הוא מפריד את האדם מבעלי החיים בעולם, ומייעד אותו למשול כפי שאלוהים התכוון (בראשית 1:28), ומאפשר לו להיות בקשר עם הבורא שלו. ולהיות כדמותו מבחינה שכלית, מוסרית וחברתית.

מבחינה שכלית, האדם נברא רציונאלי – במילים אחרות האדם יכול לחשוב ולבחור. זוהי ההשתקפות של התבונה והחופש האלוהי. בכל פעם שמישהו ממציא מכונה, כותב ספר, מצייר טבע, נהנה מקונצרט, מחשב ומסכם, או נותן שם לבעל חיים, הוא מצהיר על העובדה שנוצרנו בצלמו של אלוהים.

באופן מוסרי, האדם נברא ליושר ולתמימות מושלמת ונקרא "טוב מאוד" (בראשית 1:31). המצפון שלנו או "המצפן המוסרי" הינו סימן למצב המקורי. כאשר מישהו כותב את החוק, נרתע מהרע, מהלל התנהגות טובה, מרגיש אשם, הוא מאמת את העובדה שנוצרנו בצלמו של אלוהים.

באופן חברתי, האדם נוצר להתחברות. זה משקף את השילוש ואת אהבתו של אלוהים. בגן העדן, יחסיו העיקריים של האדם היו עם אלוהים (בראשית 3:8 מרמז להתחברות עם אלוהים), ואלוהים ברא את האישה הראשונה כי "לא טוב היות האדם לבדו" (בראשית 2:18). בכל פעם שמישהו נושא אישה, מתחבר לחבר חדש, מחבק ילד, או משתתף בקהילה, הוא מדגיש את העובדה שנבראנו בצלמו של אלוהים.

חלק מלהיות נברא בצלמו של אלוהים אומר שלאדם הייתה היכולת לעשות החלטות באופן עצמאי. למרות שניתן לו טבע מוסרי, אדם בחר בברירה הרעה, למרוד נגד בוראו. בכך אדם פגע בצלם אלוהים שבתוכו, והעביר את הנזק לכל ילדיו, כולל אותנו (אל הרומיים 5:12). כיום, אנו נושאים את צלמו של אלוהים (יעקוב 3:9), אולם אנו גם נושאים את צלקות החטא שלנו. ויש לכך השלכות באופן שכלי, מוסרי, חברתי ופיזי.

החדשות הטובות הן, כאשר אלוהים גואל את האדם, הוא מתחיל לשקמו חזרה לצלמו המקורי של אלוהים, בורא את "האדם החדש הנברא כדמות אלוהים בצדקה וקדושת האמת" (אל האפסיים 4:24; ראה גם אל הקולוסיים 3:10).


חזור לעמוד הבית בעברית


מה הכוונה שהאדם נברא בדמותו ובצלמו של אלוהים (בראשית 26-27: 1)?