מה אומרים כתבי הקודש על הומוסקסואליות 

מה אומרים כתבי הקודש על הומוסקסואליות?שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על הומוסקסואליות?

תשובה:
כתבי הקודש טוענים באופן עקבי כי הומוסקסואליות נחשב לחטא (בראשית 13-1: 19; ויקרא 18:22; אל הרומיים 26-27: 1; הראשונה אל הקורינתיים 6:9). באל הרומיים 27-26: 1 אנו לומדים באופן ספציפי שחטא ההומוסקסואליות הינו תוצאה של התכחשות וחוסר ציות לאלוהים. כאשר אדם ממשיך לחטוא ולא להאמין, הכתובים אומרים לנו שאלוהים "מוסר אותם" לחטא אפילו יותר מרושע ומושחת וזאת על מנת להראות להם את חוסר התועלת וחוסר התקווה בחיים מופרדים מאלוהים. בראשונה לקורינתיים 6:9 מוצהר שהומוסקסואלים לא יירשו את מלכות האלוהים.

אלוהים אינו בורא אדם עם נטייה להומוסקסואליות. הכתובים אומרים לנו כי אדם הופך להומוסקסואל עקב החטא (אל הרומיים 27-24: 1), וכי באופן אולטימטיבי זוהי הבחירה החופשית שלו. אדם יכול להיוולד עם נטייה להומוסקסואליות, כמו שאנשים נולדים עם הנטייה לאלימות או לחטא אחר. דבר זה אינו יכול לשמש תירוץ עבור אדם לבחור בחטא וזאת ע"י כך שהוא נכנע לטבע החוטא שלו. אם אדם נולד עם נטייה לכעס\ התפרצויות זעם, האם זה נותן לו רשות להיכנע לתשוקות שלו? בודאי שלא! אותו הדבר נכון לגבי הומוסקסואליות.

מכל מקום, הכתובים אינם מתארים את ההומוסקסואליות כחטא נורא יותר מכל שאר החטאים. כל חטא פוגע באלוהים. הומוסקסואליות הינו רק חטא אחד מרשימה ארוכה המפורטת בראשונה אל הקורינתיים 10-9: 6 אשר מונעים מכל אחד להיכנס למלכות האלוהים. עפ"י הכתובים, סליחת האלוהים זמינה להומוסקסואל כמו גם לנואף, עובד אלילים, רוצח, גנב וכו'. אלוהים גם מבטיח את הכוח לניצחון על החטא, כולל הומוסקסואליות, לכל אלא אשר מאמינים בישוע המשיח עבור ישועתם (הראשונה אל הקורינתיים 6:11; השנייה אל הקורינתיים 5:17).


חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים כתבי הקודש על הומוסקסואליות?