גיהינום אמיתי לנצח 

האם הגיהינום הוא אמיתי? האם הגיהינום נצחי?שאלה: האם הגיהינום הוא אמיתי? האם הגיהינום נצחי?

תשובה:
האם הגיהינום אמיתי? מחקרים מראים שיותר מ-90% מהאנשים מאמינים "בגן עדן" בעוד פחות מ-50% מאמינים בגיהינום נצחי. על-פי כתבי הקודש, הגיהינום הוא מקום אמיתי בהחלט! העונש של הרשעים בגיהינום הנו נצחי כמו האושר הנצחי של הצדיקים בגן העדן. העונש של הרשעים המתים הנמצאים בגיהינום המתואר לאורך הכתובים "כאש נצחית" (מתי 25:41), "אש לא תכבה" (מתי 3:12), "דראון עולם" (דניאל 12:2), מקום שבו "אשר שם תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה" (מרקוס ;44-49: 9), מקום של "מכאובות" "ומוקד" (לוקס 23,24: 16), "אבדן עולם" (השנייה אל התסלוניקים 1:9), מקום של פחד עם "אש וגפרית" שבו "ועשן ענויים יעלה לעולמי עד ולא ימצאו מנוחה יומם ולילה" (התגלות 10,11: 14), "אגם אש וגפרית" היכן שהרשעים "ויסרו יומם ולילה לעולמי עולמים" (התגלות 20:10). ישוע בעצמו הצביע על כך כי העונש הגיהינום עצמו הוא נצחי – לא סתם עשן ולהבות (מתי 25:46).

הרשעים לעולם יהיו כפופים לחרון ולזעם אלוהים בגיהינום. הם סובלים מתוך הכרה של בושה ובוז והתקפות של מצפון מאשים – ביחד עם הזעם הלוהט של אלוהים שנפגע – במשך כל הנצח. אפילו אלה שבגיהינום יכירו בצדק המושלם של אלוהים (תהילים 76:10). אלה אשר נמצאים בגיהינום האמיתי ידעו כי העונש הוא מוצדק וכי הם יכולים להאשים רק את עצמם (דברים 3-5: 32). כן, הגיהינום הוא אמיתי. כן,הגיהינום הוא מקום של סבל ועונש אשר ימשך לעולמי עולמים, ללא סוף! תודה לאל שדרך בנו ישוע, אנו יכולים לברוח מגורל נצחי זה (יוחנן 36, 18, 16: 3).


חזור לעמוד הבית בעברית


האם הגיהינום הוא אמיתי? האם הגיהינום נצחי?