השמים מביטים למטה 

האם אנשים בשמים יביטו למטה ויראו את אלה שעדיין בארץ?שאלה: האם אנשים בשמים יביטו למטה ויראו את אלה שעדיין בארץ?

תשובה:
באל העברים 12:1 נאמר: "לכן גם אנחנו, אשר ענן עדים רב כזה סובב אותנו ..." ישנם כאלה שמבינים את "ענן העדים" כאנשים אשר מביטים למטה אלינו מהשמים. זהו אינו פירוש נכון. באל העברים פרק 11 מוזכרים אנשים רבים אשר אלוהים מהלל אותם על אמונתם. אנשים אלה הנם "ענן העדים." הם "עדים" לא בכך שהם מביטים עלינו, אלא בכך שהם משמשים לנו כדוגמא ... הם העדים לישוע, לאלוהים ולאמת. אל העברים 12:1 ממשיך, "... נשליכה ממנו כל טורח והחטא המקיף עלינו ונרוצה בתוחלת את המרוצה הערוכה לפנינו."

כתבי הקודש אינם אומרים באופן מפורש אם האנשים יוכלו להביט למטה עלינו שעדיין בארץ. הסברה הגבוהה הינה שהם אינם יכולים. מדוע? 1) הם יוכלו לראות אותנו חוטאים. 2) הם לעיתים יוכלו לראות אותנו גורמים צער. 3) אנשים בשמים יהיו עסוקים בלהלל את אלוהים ולהנות מהדר השמים ובודאי לא יהיו מעוניינים במה שקורה בארץ. העובדה שהם יהיו משוחררים מחטא בשמים ובנכחותו של אלוהים יהיה מספיק עבורם כדי לשמוח. בעוד שזה אפשרי שאלוהים ירשה לאנשים בשמים להביט אל אלה שהם אוהבים, כתבי הקודש אינם נותנים לנו סיבה להאמין שזה יקרה.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם אנשים בשמים יביטו למטה ויראו את אלה שעדיין בארץ?