ריפוי משיחי 

מה אומרים כתבי הקודש על ריפוי? האם יש ריפוי בקורבן?שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על ריפוי? האם יש ריפוי בקורבן?

תשובה:
ישעיהו 53:5, אשר מצוטט לאחר מכן בראשונה לפטרוס 2:24, הינו המפתח לריפוי אשר לעיתים אינו מובן כראוי או מיושם שלא כהלכה. "והוא מחולל מפשענו מדוכא מעונותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו" (ישעיהו 53:5). המילה "נרפא" יכולה להתפרש כריפוי רוחני או פיזי. מכל מקום, ההקשר בישעיהו 53 והראשונה לפטרוס 2 מבהיר את העובדה כי מדובר על ריפוי רוחני. בראשונה לפטרוס 2:24 נאמר, "... ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ: למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים: אשר בחברתו נרפא לכם." פסוק זה מדבר על חטא וצדק, לא על מחלה. לפיכך, "להירפא" מדבר על סליחה וישועה לא על ריפוי פיזי.

כתבי הקודש אינם קושרים בהכרח בין ריפוי פיזי לבין ריפוי רוחני. לעיתים קרובות אנשים נרפאים בצורה פיזית כאשר הם שמים את מבטחם בישוע – אבל זה לא תמיד המקרה. לעיתים זהו רצונו של אלוהים לרפא, לעיתים לא. השליח יוחנן מביא לנו נקודת מבט מתאימה: "וזה הוא ביטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו: ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו" (הראשונה ליוחנן 14-15: 5). אלוהים עדיין פועל בניסים. אלוהים עדיין מרפא אנשים. מחלות, כאב ומוות הינם עדיין מציאות בעולם הזה. אלא אם האדון יחזור ב- 50 השנים הבאות, כמעט כל מי שחי היום ימות, רבים מהם (כולל את המאמינים) ימותו כתוצאה מבעיה פיזית (מחלה, פציעה וכו'). זה אינו תמיד רצונו של אלוהים לרפא אותנו בצורה פיזית.

באופן אולטימטיבי, הריפוי הפיזי המלא שלנו מחכה לנו בגן העדן. שם לא יהיה עוד כאב, מחלה, סבל או מוות (התגלות פרק 21). אנו צריכים להיות פחות מוטרדים מהמצב הפיזי בעולם הזה ולהיות יותר מוטרדים עם מצבנו הרוחני (אל הרומיים 1-2: 12). אז, נוכל למקד את ליבנו על גן העדן ולא נצטרך יותר להתמודד עם בעיות פיזיות, בהתגלות 21:4 נאמר, "ומחה אלוהים כל דמעה מעיניהם והמוות לא יהי עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשונות עברו."


חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים כתבי הקודש על ריפוי? האם יש ריפוי בקורבן?