כיסא המשפט הלבן והגדול 

מהו כיסא המשפט הלבן והגדול?שאלה: מהו כיסא המשפט הלבן והגדול?

תשובה:
כיסא המשפט הלבן והגדול מופיע בהתגלות 11-15: 20 והוא המשפט הסופי לפני שאלה שלא נושעו יושלכו לאגם האש (המקום של עונש נצחי הידוע גם כגיהינום). אנו יודעים לפי התגלות 7-15: 20 כי משפט זה יתקיים לאחר מלכות אלף השנים ולאחר שהשטן, החיה, ונביאי השקר יושלכו לאגם האש (התגלות 7-10: 20). הספרים אשר נפתחים (התגלות 20:12) מכילים רשומות על מעשיו של כל אחד בין אם הם טובים או רעים, אלוהים יודע כל דבר שנאמר, נעשה, או אפילו היה במחשבה; והוא יגמול או יעניש כל אחד לפיהם (תהילים 28:4; תהילים 62:12; אל הרומיים 2:6; התגלות 2:23; התגלות 18:6; התגלות 22:12).

כמו כן, ספר אחר גם כן נפתח "ספר החיים" (התגלות 20:12). זהו ספר אשר קובע אם אדם יירש חיים נצחיים עם אלוהים או יקבל עונש נצחי ויושלך לאגם האש. למרות שמאמינים אחראיים למעשיהם, נסלח להם כיוון שדרך ישוע שמותיהם נכתבו ב "ספר החיים מיום היווסד תבל" ( התגלות 17:8). גם אנחנו יודעים מהכתובים שבמשפט זה ישוע ישפוט "וישפטו המתים על פי הכתוב בספרים, כמעשיהם" (התגלות 20:12) וכי "כל איש אשר לא נמצא כתוב בספר החיים השלך באגם האש" (התגלות 20:15).

עובדה היא כי יתקיים משפט סופי לכל אדם, גם למאמינים וגם לאלה שאינם, וניתן לכך אישור באופן ברור בהרבה קטעים בכתבי הקודש. כל אדם יעמוד יום אחד לפני המשיח ויישפט על פי מעשיו. בעוד זה ברור מאוד שכיסא המשפט הלבן הינו המשפט הסופי של המשיח, קיימת חוסר הסכמה בין מאמינים על כיצד להתייחס למשפטים האחרים שמופיעים בכתובים, ומי בדיוק יישפט בכיסא המשפט הלבן.

מאמינים רבים מאמינים שהכתובים מגלים שלושה סוגים שונים של משפט אשר יבוא. המשפט הראשון יהיה משפט "הכבשים מן העתודים" או "משפט הגויים" כפי שמופיע במתי 31-36: 25. הם מאמינים שהוא יתקיים לאחר תקופת הצרה הגדולה אולם לפני מלכות אלף השנים וכי הוא יקבע מי יכנס למלכות אלף השנים. המשפט השני הוא המשפט על מעשי המאמינים, לעיתים מיוחס בשם "כסא דין המשיח" (השנייה אל הקורינתיים 5:10); בזמן זה המאמינים יקבלו דרגות של גמול עבור מעשיהם או שרותם לאדון. המשפט השלישי הינו "כיסא המשפט הלבן" משפט בסוף תקופת אלף השנים (התגלות 11-15: 20); אשר יהיה המשפט על אלה שאינם מאמינים ואשר ישפטו לפי מעשיהם וגזר דינם יהיה עונש נצחי באגם האש.

אחרים מאמינים שכל שלושת המשפטים הנ"ל מופיעים במתי 31-36: 25; השנייה אל הקורינתיים 5:10 והתגלות 11-15: 20 אשר מדברים על אותו משפט סופי, לא על שלושה משפטים נפרדים. במילים אחרות, אלה אשר מחזיקים בהשקפה זו מאמינים כי "כיסא המשפט הלבן" המשפט בהתגלות 11-15: 20 יהיה הזמן שגם המאמינים ואלה שאינם מאמינים ישפטו. אלה אשר שמם ימצא "בספר החיים" ישפטו על פי מעשיהם על מנת לקבוע אם יקבלו גמול או לאו; ואלה אשר שמותיהם אינם מופיעים "בספר החיים" ישפטו על פי מעשיהם ודרגת העונש אשר יקבלו באגם האש. אלה שמחזיקים בהשקפה זו מאמינים שמתי :31-46 25 הנו עוד תיאור של מה שיקרה "בכסא המשפט הלבן והגדול" המשפט בהתגלות 11-15: 20. "הכבשים" (המאמינים) נכנסים לחיים נצחיים בעוד "העתודים" (הלא מאמינים) מושלכים "לעונש נצחי" (מתי 25:46).

לא משנה באיזו השקפה אתה מחזיק על "כסא המשפט הלבן והגדול", חשוב מאוד לשים לב תמיד לעובדות הבאות בקשר לבוא המשפט או המשפטים. 1- שישוע המשיח יהיה השופט. 2- שכל אלה שאינם מאמינים ישפטו ע"י המשיח, ויענשו על פי מעשיהם. כתבי הקודש מאוד ברורים על כך שאלה שאינם מאמינים יצברו להם "עברה אל יום עברת האלוהים ועת הגלות צדקת משפטו" (אל הרומיים 2:5), וכי אלוהים "ישלם לאיש כמעשהו" (אל הרומיים 2:6. 3- כי המאמינים גם הם ישפטו ע"י המשיח, אולם בגלל שחסדו של ישוע נזקף לזכותם ושמותיהם נכתבים ”בספר החיים," הם יתוגמלו על לפי המעשים שעשו. באל הרומיים 10-12: 14 ברור מאוד "הלא כולנו עתידים לעמוד לפני כסא דין אלוהים"; וכי כולנו "הנה נא כל אחד ממנו על נפשו יתן חשבון לאלוהים."

ללא ספק כתבי הקודש ברורים כי כל אחד, מאמין כמו מי שאינו מאמין, יעמדו יום אחד לפני ישוע וישפטו. אולם החדשות הטובות עבור המאמין הינם שמשפטנו לא יקבע אם נושלך לאגם האש, כיוון שעתידנו כבר נקבע כאשר האמנו בבשורה והפכנו "לילדי אלוהים." אלה שנושעו באמת ייהנו מהתחליף הנהדר אשר בו חטאנו הושמו על המשיח וחסדו אלינו הוחלף באלה. אם כך, בעוד ישועתנו מובטחת במשיח אנו עדיין ניתן דין וחשבון על מעשינו בפני אלוהים (אל הרומיים 14:12), ולפיכך עלינו לשאוף לעשות את כל מעשינו לכבודו של אלוהים (הראשונה אל הקורינתיים 10:31).


חזור לעמוד הבית בעברית


מהו כיסא המשפט הלבן והגדול?