המבול של נוח  גלובלי מקומי
 

האם המבול בזמנו של נוח היה גלובלי או מקומי?שאלה: האם המבול בזמנו של נוח היה גלובלי או מקומי?

תשובה:
כאשר בוחנים את כתבי הקודש, זה ברור שהמבול היה גלובלי. בבראשית 7:11 נאמר "...נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבות שמים נפתחו." זה ברור מבראשית 6-7: 1 ובראשית 2:6 כי הסביבה לפני המבול הייתה שונה ממה שאנו מכירים היום. בהתבסס על תיאורים אלה ואחרים בכתבי הקודש, כמו גם מאובנים אשר נמצאו בממצאים גיאולוגיים, זה הגיוני לשער כי בזמן מסוים הארץ הייתה מכוסה בכיפת מים. הכיפה יכולה הייתה להיות כיפה שמתאדה או שהייתה יכולה להיות מורכבת מטבעת כמו למשל טבעת הקרח של שבתאי. שילוב זה ביחד עם שכבות רבות של מים מתחת לאדמה, יכול היה להשתחרר מעל האדמה (בראשית 2:6) וכתוצאה מכך לחולל מבול גלובלי.

הפסוקים הברורים ביותר אשר מראים כי המבול היה גלובלי נמצאים בבראשית 19-23: 7: "והמים גברו מאוד מאוד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים: חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכוסו ההרים: ויגווע כל בשר הרומש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השורץ על הארץ וכל האדם: כל אשר נשמת רוח חים באפיו מכל אשר בחרבה מתו: וימח כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נוח ואשר אתו בתיבה."

בקטע הנ"ל אנו מוצאים את המילה "כל" חוזרת פעמים רבות, אולם אנו גם מוצאים "ויכסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים." "חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכוסו ההרים" (מספיק על מנת להרשות לתיבה לעבור בניהם בביטחון), "וימח כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ." אם אין בכוונת התיאורים הללו לתאר את המבול הגלובלי אשר מכסה את כל הארץ, אינני יודע איך אלוהים היה יכול להבהיר זאת יותר מכך. כמו כן, אם המבול היה רק מקומי, מדוע אלוהים ציווה על נוח לבנות תיבה במקום לגרום לחיות לנדוד ולהגיד לנוח לעשות את אותו הדבר? ומדוע הוא ציווה על נוח לבנות תיבה אשר הייתה גדולה מספיק להכיל חיות שונות אשר נמצאות בעולם היום. אפשר לחשוב שאפילו הדינוזאורים התחילו כקטנים וכנראה שלא היה לנוח צורך להביא חיות בוגרות לתיבה.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם המבול בזמנו של נוח היה גלובלי או מקומי?