סלח לאחרים סליחה 

כיצד אני יכול לסלוח לאלה שחטאו נגדי?שאלה: כיצד אני יכול לסלוח לאלה שחטאו נגדי?

תשובה:
לכל אחד בנקודה מסוימת בחייו נגרם עוול, פגיעה וחטא נגדו. כיצד אנו יכולים להגיב כאשר נפגעים? עפ"י הכתובים, עלינו לסלוח, באל האפסיים 4:32 נאמר, "והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסולחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלוהים במשיח." בצורה דומה גם נאמר גם באל הקולסים 3:13 "ותשאו איש רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם." המפתח לשני הקטעים האלה הינו שאנו צריכים לסלוח לאחרים, כפי שאלוהים סלח לנו. מדוע עלינו לסלוח? כי גם לנו נסלח!

סליחה תהיה פשוטה אם רק נעניק אותה לאלה שבאים לבקש אותה בצער ובחרטה.כתבי הקודש אומרים לנו שעלינו לסלוח לאלה שחוטאים נגדנו, ללא תנאי. סירוב לסלוח לאותו אדם מראה עלבון, מרירות, וכעס - אין דבר מכל זה אשר צריך להיות חלק מתכונותיו של המאמין. בתפילת האדון אנו מבקשים מאלוהים שיסלח לנו כפי שסולחים גם אנחנו לחייבים לנו (מתי 6:12). ישוע אמר במתי 14-15: 6, "כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם, אביכם שבשמים יסלח גם לכם; ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתכם." לאור פרקים אחרים אשר מדברים על סליחה, יש להבין את מתי 14-15: 6 כפי שאומר שאנשים אשר מסרבים לסלוח לאחרים לא באמת התנסו בעצמם בסליחת אלוהים.

בכל פעם שאנו מחמיצים את הסימן ולא מצייתים למצוותיו של אלוהים, אנו חוטאים נגד אלוהים. בכל פעם שאנו פוגעים במישהו אחר, לא רק שאנחנו חוטאים נגדם, אלה גם נגד אלוהים. כאשר אנו רואים את החטאים הנוראיים שאלוהים ברחמיו סלח לנו, אנו מבינים שאין לנו זכות למנוע את החסד הזה מאחרים. אנו חטאנו נגד אלוהים בצורה מוחלטת יותר מאשר כל אחד יכול לחטוא נגדנו. אם אלוהים יכול לסלוח לנו על חטאים כל כך גדולים, איך אנחנו יכולים לסרב ולסלוח לאחרים על כל כך מעט? המשל של ישוע במתי 23-35: 18 הינו דוגמא חזקה לאמת. אלוהים מבטיח שכאשר אנו באים אליו לבקש סליחה, הוא מעניק לנו זאת בחופשיות (הראשונה ליוחנן 1:9). עלינו לא לשים גבולות לסליחה שאנו מעניקים לאחרים, באותה הדרך סליחתו של אלוהים הינה ללא גבולות (לוקס 3-4: 17).


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד אני יכול לסלוח לאלה שחטאו נגדי?