כספים עפיי המקרא, ניהול כספים משיחי 

מה אומרים כתבי הקודש על ניהול הכספים שלנו?שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על ניהול הכספים שלנו?

תשובה:
לכתבי הקודש יש הרבה מה לאמור בקשר לניהול כספים. בנושא הלוואות, ראה- משלי1:5: 6; 20:16; 22:7, 26-27 ("עשיר ברשים ימשול ועבד לווה ולאיש מלוה ...אל תהי בתוקעי כף בעורבים משאות: אם אין לך לשלם למה ייקח משכבך מתחתיך"). בקשר לשוחד, ראה- משלי 17:8; 18:16; 21:14; 28:21; 17:23 ("שוחד מחק רשע ייקח להטות ארחות משפט"). בקשר לעשירים, ראה- משלי 10:15; 11:4; 18:11; 23:5; 28:20 ("איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה").

בקשר לעצלות וכספים ראה- משלי 6:6-11 ("לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל: תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה: עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך: מעט שנות מעט תנומות מעט חבוק ידיים לשכב: ובא כמהלך ראשך ומחסורך כאיש מגן"). בקשר לעקרות של העושר ראה- קוהלת 6:12- 5:8 (5:9 אומר, "אוהב כסף לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבוא גם הבל"). גם בראשונה לטימותיאוס 6-11: 6, בקשר לנתינה, ראה – לוקס 6:38; השנייה לקורינתיים6-15: 6 (פסוקים 6-7, "כי הנה הזורע בצמצום ברכה ולא כעין כילות: כי הנה הזורע בצמצום גם יקצור בצמצום והזורע בברכות גם יקצור בברכות").

בנוגע לניהול, ראה – לוקס 1-13: 16 (פסוק 11, "לכן אם בממון העולה לא הייתם נאמנים את האמתי מי יפקיד בידכם") גם ביעקוב 1:17. אנו גם אחראים לדאוג לביתנו. בראשונה לטימותיאוס 5:8 נאמר, "אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין."

לסיכום, מה אומרים כתבי הקודש על ניהול כספים? התשובה יכולה להסתכם במילה אחת – חוכמה. אנחנו צריכים להיות חכמים עם כספינו. אנחנו צריכים לחסוך כסף אבל לא לאגור אותו. אנחנו צריכים להוציא כספים, אבל עם הבחנה ושליטה. אנחנו צריכים לתת חזרה לאדון, בשמחה ובהקרבה. אנחנו צריכים להשתמש בכספינו על מנת לעזור לאחרים, אולם תוך כדי הבחנה והדרכה של רוח אלוהים. אין זה פסול להיות עשיר, אולם זה פסול לאהוב ממון. אין זה פסול להיות עני, אולם זה פסול לבזבז את הכסף על דברים שאינם חשובים. הכתובים מעבירים את המסר שיש לנהל את הכסף בחוכמה.


חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים כתבי הקודש על ניהול הכספים שלנו?