התמלאות ברוח הקודש 

כיצד אוכל להתמלא ברוח הקודש?שאלה: כיצד אוכל להתמלא ברוח הקודש?

תשובה:
פסוק המפתח להתמלאות ברוח הקודש בתקופה זו נמצא ביוחנן 14:16, היכן שישוע הבטיח שרוח הקודש ישכון במאמינים וכי השכינה תהיה לתמיד. חשוב להבדיל בין שכינת רוח הקודש לבין התמלאות ברוח הקודש. שכינת רוח הקודש על המאמינים אינה דבר שמיועד רק למאמינים נבחרים, אלה עבור כל המאמינים. קיימים מספר פסוקים אשר תומכים במסקנה זו. ראשית, רוח הקודש הנו מתנה אשר ניתנת לכל המאמינים בישוע ללא יוצא מן הכלל ולא הותנו תנאים לקבלת מתנה זו, חוץ מאשר אמונה בישוע המשיח (יוחנן 37-39: 7). שנית, רגע הישועה. באל הגלטיים 3:2 מודגשת העובדה שרוח הקודש ניתנת ברגע הישועה. אל הגלטיים 3:2 גם כן מדגיש את אותה אמת אשר אומרת שחתימה ושכינת רוח הקודש ניתנה ברגע הישועה. שלישית, רוח הקודש שוכן במאמינים באופן קבוע. רוח הקודש ניתן למאמינים כמקדמה, או כאישור לעתיד של תהילה בישוע (השנייה אל הקורינתיים 1:22; אל האפסיים 4:30).

זהו הניגוד של התמלאות ברוח הקודש אשר נמצא באל האפסיים 5:18. אנו צריכים להיכנע לרוח הקודש והוא יכול לשלוט בנו בשלמות, ובמשמעותו למלא אותנו. באל הרומיים 8:9 ובאל האפסיים 13-14: 1 ישנה הצהרה שהוא שוכן בכל מאמין, אולם הוא גם יכול להתעצב (אל האפסיים 4:30), ופעילותו בנו יכולה לשכוך (הראשונה אל התסלוניקים 5:19). כאשר אנו נותנים לזאת לקרוא אין אנו יכולים להתנסות במלוא פעילותו של רוח הקודש ובפועלו בתוכנו ודרכינו. הכוונה בלהיות מלא ברוח הקודש שיש לו את החופש למלא כל חלק בחיינו, להדריך ולשלוט בנו. כוחו יכול להיות מובע דרכנו כך שכל דבר שנעשה יתן פרי לאלוהים. התמלאות ברוח הקודש אינה מוגבלת רק למעשים חיצוניים בלבד; הוא גם פועל במחשבותינו הפרטיות ביותר, במוטיבציה שלנו ובפעולתנו. בתהלים 19:15 נאמר, “יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה, צורי וגואלי.”

החטא מונע מאיתנו להיות מלאים ברוח הקודש,אולם הצייתנות לאלוהים הנה הדרך שבה אפשר להחזיק ברוח הקודש. למרות שההתמקדות שלנו צריכה להיות בהתמלאות ברוח הקודש כמו שניתן לנו באל האפסיים 5:18 , תפילה להתמלאות ברוח הקודש אינה הגורם העיקרי להתמלאות ברוח הקודש. רק דרך צייתנותנו למצוות אלוהים ניתן לרוח הקודש את החופש לעבוד דרכנו. בגלל שאנו יצורים חוטאים, זה כמעט בלתי אפשרי להיות מלא ברוח הקודש כל הזמן. אנו צריכים לטפל בחטא בחיינו באופן מיידי, ולחדש את מחויבותנו להיות מלאים ברוח הקודש ומונחים ע"י רוח הקודש.


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד אוכל להתמלא ברוח הקודש?