צום 

צום- מה אומרים על כך הכתובים?שאלה: צום- מה אומרים על כך הכתובים?

תשובה:
הכתובים אינם מצווים על המאמינים לצום. אין זה משהו שאלוהים מבקש או דורש מהמאמין. באותו הזמן הכתובים מציגים את הצום כמשהו חיובי, נותן שכר ומצופה מהמאמינים. במעשי השליחים נכתב על המאמינים שצמו לפני שהחליטו החלטות חשובות (מעשי השליחים 13:4; 14:23). צום ותפילה קשורים בדרך כלל אחד לשני (לוקס 2:37; 5:55). לעיתים קרובות מידי, מבינים את הצום כהימנעות מאוכל. במקום זאת המטרה של צום צריכה להיות התמקדות באלוהים ולא בהבלי העולם. צום הינו אמצעי להוכיח לאלוהים ולעצמך כי אתה רציני בקשר ליחסיך איתו. הצום עוזר לך להשיג פרספקטיבה חדשה ולחדש את ביטחונך באלוהים.

למרות שבכתובים כמעט ותמיד צום קשור להימנעות מאוכל, ישנן גם דרכים אחרות לצום. כל דבר שאתה יכול לוותר עליו באופן זמני על מנת להתרכז טוב יותר באלוהים יכול להיחשב כצום (הראשונה אל הקורינתיים 1-5: 7). יש צורך להגביל את הצום לזמן מסוים, במיוחד כאשר אנו נמנעים מאוכל. זמן ממושך מידי ללא אוכל יכול להזיק לגוף. מטרת הצום אינה להעניש את הבשר, אלה להתרכז באלוהים. אין להשתמש בצום כדרך לדיאטה. אל תצום אל מנת לאבד ממשקלך, אלא להרוויח התחברות עמוקה יותר עם אלוהים. כן, כל אחד יכול לצום. יש כאלה שאינם יכולים להימנע מאוכל (לדוגמא חולי סכרת), אולם כל אחד יכול באופן זמני לוותר על משהו על מנת להתרכז באלוהים.

כאשר אנו מטים את תשומת ליבנו מהבלי העולם, אנו יכולים להתמקד טוב יותר על ישוע. צום אינו אמצעי לקבל מאלוהים כל דבר שאנחנו רוצים. צום משנה אותנו לא את אלוהים. צום גם אינו דרך להראות רוחני יותר מאחרים. צום צריך להיעשות ברוח ענווה ובגישה שמחה. במתי 16-18: 6 נאמר: "וכי תצומו אל תהיו זועפים כחנפים המשנים את פניהם להראות צמים לבני אדם אמן אומר אני לכם כי לקחו את שכרם: ואתה כי תצום סוך את ראשך ורחץ את פניך: למען לא תראה בצומך לבני אדם כי אם לאביך אשר בסתר ואביך הרואה במסתרים הוא בגלוי יגמלך:


חזור לעמוד הבית בעברית


צום- מה אומרים על כך הכתובים?